Et hospital for 90 år siden - Øresundshospitalet i København

De store supersygehuse er på vej. Moderne, med de seneste teknologiske landvindinger og med enestuer til de fleste patienter. Men hvordan var et hospital indrettet i 1920-30'erne? Hvilke rammer måtte sygeplejerskerne arbejde under den gang? Og hvordan var det at være patient?

Tre sygeplejeelever på Øresundshospitalet i 1905.
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet var et tidligere epidemisygehus nær Østerbrogade på Østerbro i København. Det blev indviet i 1878 som karantænesygehus for Københavns Kommune.

Hospitalet blev placeret væk fra den daværende bymæssige bebyggelse i landlige omgivelser ned mod Øresund. Hospitalet mistede dog adgangen til kysten med anlæggelsen af Kystbanen 1897.

Fra 1905 blev det udbygget til et tuberkulosesygehus, som med gentagne udvidelser efterhånden også rummede andre specialer som radiologi og patologi.

Efterhånden som tuberkulosen blev bekæmpet, kunne man konvertere 106 sengepladser til geriatrisk behandling, og senere blev der tilføjet en gynækologisk afdeling. Hospitalet blev nedlagt som aktivt sygehus 1982 og omdannet til plejehospital.

I dag anvendes bygningerne af forskellige kommunale børne- og ungdomsorganisationer, og Region Hovedstaden har en distriktspsykiatrisk enhed samt ambulatorier placeret her.

Øresundshospitalet i 1934
Øresundshospitalet i 1934
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalets sygevogn i 1929
Øresundshospitalets sygevogn i 1929
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, 4-sengsstue, 2. sal i 1934
Øresundshospitalet, 4-sengsstue, 2. sal i 1934
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, en sengestue, stue 1 i 1929
Øresundshospitalet, en sengestue, stue 1 i 1929
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, en 5 sengsstue, stue 4 i 1929
Øresundshospitalet, en 5 sengsstue, stue 4 i 1929
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, et badeværelse i stuen maj 1934
Caption 
Øresundshospitalet, et badeværelse i stuen maj 1934
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, thekøkken i stuen maj 1934
Caption 
Øresundshospitalet, thekøkken i stuen maj 1934
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, den nederste gang 1929
Caption 
Øresundshospitalet, den nederste gang 1929
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, skyllerum i stuen maj 1934
Caption 
Øresundshospitalet, skyllerum i stuen maj 1934
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, skyllerum i stuen maj 1934
Caption 
Øresundshospitalet, skyllerum i stuen maj 1934
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, lysbadet maj 1934
Caption 
Øresundshospitalet, lysbadet maj 1934
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, brusebad i lysbadet maj 1934
Caption 
Øresundshospitalet, brusebad i lysbadet maj 1934
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, gamle fnatbadekar 1929
Øresundshospitalet, gamle fnatbadekar 1929
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, stor operationsstue 1929
Øresundshospitalet, stor operationsstue 1929
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, lille operationsstue 1929
Øresundshospitalet, lille operationsstue 1929
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, sterilisationsrummet maj 1934
Caption 
Øresundshospitalet, sterilisationsrummet maj 1934
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, desinfektionsovn 1929
Øresundshospitalet, desinfektionsovn 1929
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, røntgenafdelingen 1929
Øresundshospitalet, røntgenafdelingen 1929
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, laboratoriet 1929
Øresundshospitalet, laboratoriet 1929
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, vaskeriet 1929
Øresundshospitalet, vaskeriet 1929
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, hospitalskøkkenet 1929
Øresundshospitalet, hospitalskøkkenet 1929
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, sygeplejerskernes spisestue maj 1934
Øresundshospitalet, sygeplejerskernes spisestue maj 1934
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, lægeværelse maj 1934
Caption 
Øresundshospitalet, lægeværelse maj 1934
Attribution 
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Personale på Øresundshospitalet 1906-1908

Øresundshospitalet, det kvindelige personale omkring1906-08
Øresundshospitalet, det kvindelige personale omkring1906-08
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet omkring 1908, personalet i haven
Øresundshospitalet omkring 1908, personalet i haven
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Øresundshospitalet, elever og patienter ca. 1908
Øresundshospitalet, elever og patienter ca. 1908
Foto: Dansk Sygeplejehistorisk Museum