Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Anæstesiologisk sygepleje er for dig, som vil beskæftige sig med bedøvelse, smertebehandling og overvågning af patienten under operation.

Hvad kræves inden optagelse

Går du i tanker om at tage en specialuddannelse til anæstesisygeplejerske kræver det:

  • Bestået dansk eller udenlandsk eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje suppleret med videnskabsteori og – metode på diplomniveau
  • Dansk autorisation som sygeplejerske
  • Bred klinisk erfaring svarende til minimum to års fuldtidsansættelse fra fortrinsvis akutte, somatiske områder med komplekse patientforløb
  • Ansættelse i en to-årig uddannelsesstilling

Uddannelsesstillingerne bliver blandt andet opslået på regionernes hjemmesider.

 

Tid, sted og indhold

Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje (anæstesisygeplejerske) varer 18 måneder og er en kombineret teoretisk og klinisk uddannelse i to afsnit på henholdsvis 6 og 12 måneder. Anæsteiafdelingerne opslår stillingsannoncer for de ledige uddannelsesansættelser. 

Klik dig til bekendtgørelsen her.  

Læs mere om uddannelsen i Uddannelsesguiden.


Orienter dig i funktionsbeskrivelsen

Forside til Funktionsbeskrivelse for anæstesisygeplejerskerFunktionsbeskrivelse for anæstesisygeplejersker​​​​​​ 

Registrer dine uddannelser og få mere ud af DSR!
For at vi kan målrette tilbud, så de passer lige netop til dig, skal vi vide, hvilke videreuddannelser du har (eller er igang med). Du kan gøre det på 2 minutter på min profil (under selvbetjening).

Se også