Arbejdsmiljø

Alle med interesse for arbejdsmiljø kan skabe sig et overblik over relevant arbejdsmiljøviden relateret til DSR, Kreds Midtjylland.

I Kreds Midtjylland mener vi, at udøvelse af faglighed og arbejdsmiljø går hånd i hånd, og vi står gerne til rådighed gennem dialog og samarbejde for at bidrage til dette arbejde.
Kredsbestyrelsen har udarbejdet en strategi for arbejdet, hvori der bl.a. står, at kredsen ønsker at være en attraktiv samarbejdspartner, der – sammen med medlemmerne – bidrager til  fastholdelsen og udviklingen af det gode arbejdsmiljø og den høje sygeplejefaglige kvalitet blandt de midtjyske sygeplejersker.

Kredsen afholder løbende aktiviteter, herunder fire faste kvartalsmøder, for alle arbejdsmiljørepræsentanter.

Medlemsskab af DSR

Når store forandringer er i vente

Artikel der opfordrer til at holde fokus på fagligheden, når en spareplan eksempelvis ruller. Læs: Når store forandringer er i vente

Find kontaktinformation til kredsens arbejdsmiljøkonsulenter Rikke Borgbjerg og Jens Sonne.

Du kan som medlem bruge kredsens arbejdsmiljøkonsulenter til:

  • Sparring og inspiration til jeres arbejdsmiljøarbejde
  • Vejledning på handlemuligheder, når der er problemer med arbejdsmiljøet
  • Oplæg på arbejdspladser, til personalemøder, i TR-kollegier og til fyraftensmøder
  • Sparring til dig, når du som tillidsvalgt føler dig presset i dit tillidshverv
  • En afklarende samtale med sparring og rådgivning hvis din arbejdsevne er påvirket pga stress