Møder mellem SLS og kredsen

Kredsen mødes regelmæssigt med SLS-bestyrelserne i Kreds Nordjylland.

I 2018 er der aftalt frem møder. De falder på følgende datoer:

  • 8. februar
  • 19. marts
  • 23. maj
  • 10. september
  • 20. november