FTR Seminar

NYHED - Styrk dit ståsted som FTR – og få redskaber til at supervisere dine TR kollegaer

Formål:

Tekstfelt: At FTR får styrket sin lederrolle som FTR i en tid med store udfordringer og forandringer på arbejdspladsen.

At FTR får konkret redskaber til supervision og rådgivning.

 

 

 

 

Seminaret vil byde dig velkommen til 3 spændende dage, som tager afsæt i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og aktive øvelser, med fokus på dine egne erfaringer og personlig udvikling. Du vil blive indført i nogle spændende begreber og teorier inden for erhvervs-psykologien. Du får viden om og redskaber til, at kunne ruste dig i din rolle og position, både som leder af et TR-kollegie/TR-gruppe og som indflydelsesrig samarbejdspartner/FTR på din arbejdsplads.

Psykolog Lone Schilling Andersen vil undervise, facilitere og styre dig målrettet og sikkert igennem forløbet.

DAG OVERORDNET INDHOLD

Dag 1

Den  20. september 2018

kl. 9.00 – 21.00

Personlighed

Forandringsimmunitet

Forandringsledelse

(middag kl. 19.00 herefter socialt samvær)

Dag 2

Den 21. september 2018

Kl. 9.00 – 16.00

At forstå andres udgangspunkt

Supervision med en coachende tilgang

Opfølgningsdag

Dag 3

Den 3. oktober 2018

Kl. 9.00 – 16.00

Hvad vil det sige at opnå resultater som FTR via andre?

Der arbejdes videre med det lærte, især med fokus på coaching, rådgivning og supervision.

Deltagerne får mulighed for at medbringe cases fra deres virke.

Bemærk venligst:
Når du tilmelder dig - så SKAL du også kunne deltage i opfølgningsdagen den 3. oktober 2018 og TILMELDE dig samtidig med at du tilmelder dig de to første dage.

Overnatning
Vi ønsker at skabe sammenhæng og intensitet i seminarets to dage. Derfor tilbyder vi overnatningsmulighed. Husk at tilmelde overnatning mellem den 20. - 21. september 2018, når du tilmelder dig seminaret, såfremt du ønsker dette.
Tidsfrist for bestilling af overnatning er senest 1. september 2018.

 

Deltagerantal
Seminariet vil blive aflyst ved færre end 10 tilmeldte, du vil blive informeret herom via mail.