Fælles TR, AMIR og ledertemadag

Styrk samarbejdet i den trivselsskabende trekant TRIOen

Temadagen står i ”de gode” relationers og samarbejdes tegn. Erfaringer indenfor arbejdsmiljøområdet viser, at fundamentet for at TRIO’en kan være en trivselsskabende platform i arbejdet omkring arbejdsmiljøet, er at, det er nødvendigt at fokusere på TRIO’ens egen trivsel. Der vil være fokus på at afprøve forskellige metoder og værktøjer, som kan styrke TRIO’ens samarbejde lokalt på arbejdspladsen. Vi anbefaler derfor, at I møder op som TRIO (TR, AMiR og leder).

 

Program for dagen:

Kl. 8.30 Kaffe, the og brød

Kl. 9.00 Oplæg ved Arbejdsmiljøkonsulent Marianne Boje Andersen

Det relationelle, social kapital og sammenhængskraft

  • Tillid
  • Retfærdig
  • Samarbejde

Praktiske øvelser om værdier i samarbejdet i TRIO’en

Kl. 10.30 Oplæg ved kredsnæstformand Ulla Birk Johansen

  • Relationen mellem medarbejder og leder

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.45 Relation og kommunikation af arbejdsmiljøkonsulent Marianne Boje Andersen.

En god relation skabes blandt andet gennem den rette kommunikation.

  • Præsentation af kommunikations model med fokus på assertionstræning.

TRIO’en som gruppe

  • Gruppepsykologi
  • Beslutningsprocesser

Gruppearbejde omkring cases, øvelser med videre.

Kl. 15.45 Evaluering

Kl. 16.00 Tak for i dag