TR intro for nyvalgte TR

Introduktionen er en del af TR-uddannelsen

Formål:

  • At man som nyvalgt TR føler sig velkommen i DSR.
  • At man oplever at få etableret en grundlæggende viden om redskaber og rammer for funktionen som TR.

Til denne introdag skal du huske at medbringe intromappen, såfremt du har været til det korte intromøde med din faglige konsulent i kredsen.

Se programmet i kataloget på TR-kompasset.