FTR møde

Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland inviterer dig til FTR-møde. Mødet henvender sig til alle kommunale og regionale FTR.

Formål:

  • at samarbejdet mellem FTR og formandsgruppen udvikles.
  • at FTR med udgangspunkt i DSR's politikeres forventninger til FTR debatterer og forholde sig til FTR's politiske lederskab og sammenhængskraften til det øvrige DSR.
  • at FTR har viden om forståelse for implementeringen af DSRs udviklingsretning for TR og Rammen for DSRs organisatoriske uddannelse og kompetenceudvikling.

På møderne vil der være vekslen mellem aktuel undervisning og politisk debat med kredsens formandsgruppe.

Programmet udarbejdes og udsendes op til det enkelte møde, således at mødets tema er så relevant og aktuelt som muligt.

Møde aflyses ved færre end 10 deltagere - du vil blive informeret via mail ved aflysning.