Generalforsamling 2018

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmarks årlige generalforsamling

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark inviterer til generalforsamling 2018.

 

Hvad skal der ske?

Kl. 17:00 - Spisning (Kræver tilmelding til generalforsamlingen)

Kl. 17:30 - Indtjekning

Kl. 18:00 - Generalforsamlingen starter

Når du som medlem deltager på Kreds Syddanmarks årlige generalforsamling, får du et indblik i, hvilke fokusområder din lokale kredsbestyrelse har haft i det forgangne år. Der er mulighed for debat og for at stille spørgsmål...

Sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen er den 1. oktober 2018. Du kan sende forslag til politisk chefkonsulent Hanne Damgaard på syd-hda@dsr.dk

Ud over den skriftlige beretning holder kredsformanden en mundlig beretning.

Der er forelæggelse af kredsens regnskab og budget.

Ved generalforsamlingens afslutning vil der være lodtrækningsgaver til heldige deltagere.

 

Hvem må komme med?

Alle aktive og passive medlemmer i Dansk Sygeplejeråd er velkommen.

 

Kørsel

Kredsen tilbyder gratis buskørsel fra udvalgte steder i kredsen.

Oversigt over bustider til generalforsamling 2018

Busserne kører naturligvis retur, og venter på alle til generalforsamlingen er slut.

Tilmeld dig med eller uden bustransport herunder - dette gøres ved at vælge en "workshop" under tilmeldingen.

Vi glæder os til at byde jer velkommen på årets generalforsamling.

 

Fagdag 2018

Kreds Syddanmark afholder samme dag som generalforsamling en fagdag for alle aktive medlemmer.

Årets tema på fagdagen er "Faglig udvikling i praksis"

Fagdagen foregår også på Messe C, Fredericia, kl. 08:00 - 16:00.

Du kan læse mere om fagdagen her