Professionen på kryds og tværs

Din viden har betydning, så vær med og bidrag, når kredsen den 5. november 2018 inviterer til en fagdag, hvor sygeplejefaglig udvikling og forskning er omdrejningspunktet. Undervejs kan du bl.a. møde sygeplejerske og professor Marit Kirkevold samt lektor Paula Procter.

Det gør en forskel for udviklingen og kvaliteten af sygeplejefaget at italesætte og dele sygeplejerskers erfaringer og viden fra projekter, udviklingsarbejde og forskning. Derfor vil kredsen opfordre til, at du tilmelder dig en dag, hvor viden, relationer og netværk knyttes sammen i faglige værksteder, som præsenterer viden fra sygeplejerskers egen praksis.

Sygeplejevidenskabens resultater
Dagen vil byde på en variation af oplæg, værksteder og debat. Blandt andet vil du kunne lytte til sygeplejeforsker og professor Marit Kirkevold fra universitetet i Oslo. Marits oplæg kredser om det faktum, at sygeplejevidenskaben indtil nu kun i ringe grad har påvirket praksis. Nogle vil endda hævde, at fremvæksten af sygeplejevidenskab har medført en større kløft mellem teori og praksis i sygepleje. Hvorfor er det sådan? Og behøver det at være sådan? Det kan du blive klogere på undervejs.

Robotterne kommer – er sygeplejen og sygeplejerskernes parat?
Således spørger Paula Procter retorisk. Paula er sygeplejerske og lektor på Sheffield Hallam University i Nordengland. Hun har været en pioner inden viden om og brug af sundhedsinformatik og sundhedsteknologi. Paula mener, at netop teknologi skal udnyttes optimalt i forhold til sygepleje – uden at lade den overtage sygeplejens grundlag.

                      Paula Procter underviser på tværs af alle akademiske niveauer og er især kendt for et online bachelormodul, hun selv har udviklet. Bliv klogere på, hvad Paula tænker om fremtiden for sygeplejen, når hun holder oplæg undervejs.

Hør hvordan forskerspiren i dig plejes
Foruden de inspirerende oplæg kan du desuden deltage i værksteder, hvor sygeplejersker præsenterer forskellige udviklingsprojekter og forskning, ligesom du kan få viden om, hvordan du selv kan komme i gang, hvis du har en forskerspire i maven.