Temadag om demens i Esbjerg

Kreds Syddanmark inviterer i samarbejde med UCL til temadag den 25. september. Dagen består oplæg og undervisning om demens.

Program for dagen

08.30-09.00   Ankomst med kaffe/te og brød

09.00-09.15   Velkomst

09.15-11.00   Om demenssygdommen i et medicinsk perspektiv v. Katja Thomsen:

  • Demensbegrebet, karakteristika ved demenssygdomme, herunder forskellige former for demens, sværhedsgrader/faser af sygdommene, komorbiditet, diagnostik og behandling.
  • Demens afgrænset i forhold til depression og delir.
  • Kort introduktion til medicinsk behandling af demenssygdomme og -medicin mere generelt i forhold til personer med demens, fx anvendelse af psykofarmaka.

11.00-15.00   Om pleje og omsorg for mennesker med demens og deres pårørende

  • Demens er en meget belastende sygdom for både borger, pårørende og personale. Tab af bl.a. kognitive og eksekutive funktioner har stor indflydelse på   både identitet, funktionsevne og velbefindende. Der introduceres kort til adfærd og adfærdsforstyrrelser ved demens samt personcentreret omsorg. Deltagerne får præsenteret konkrete værktøjer, som kan anvendes i hverdagen.

Pauser indlægges undervejs i programmet. Der serveres frokost kl. 12-12.30 samt eftermiddagskaffe.

Temadagen holdes i Auditorium 3.

Program kan hentes som PDF-fil her

 

Præsentation af underviserne

Katja Thomsen. Afdelingslæge, ph.d. ved Geriatrisk Afd. G, OUH – Svendborg Sygehus. Katja arbejder med diagnostik og behandling af demens, og implementering af værktøj til opsporing af delir hos patienter under indlæggelse. Indgår i arbejdsgruppe for national klinisk retningslinje for diagnostik af mild cognitive impairment og demens.

Kim Koldby. Sygeplejerske. Chefkonsulent ved UC Lillebælt.  Kim har gennem de seneste år beskæftiget sig bredt med demensområdet og er aktuelt bl.a. involveret i Sundhedsstyrelsens indsats ”Målrettet pleje af beboere med demens og BPSD” og sekretariatsfunktion for Udviklingscenter for Demensområdet.

 

Tilmelding

Der er plads til 40 deltagere på temadagen, som fordeles efter først til mølle-princippet. Ved færre end 15 deltagere aflyses arrangementet.

Tilmeldingsfristen er 3 uger før temadagens afholdelse.