Temadag for TR og AMiR

Emnet er: Robuste arbejdspladser.

Robuste arbejdspladser

Hvad er egentlig en robust arbejdsplads eller en robust organisation?

En definition lyder: Organisatorisk robusthed er en organisations evne til at forholde sig proaktivt til forandring. At fortsætte med at udvikle sig, stå imod svære udfordringer og forstyrrelser, samt at bruge sådanne begivenheder til at forny sig og finde på nyt.

Denne definition kommer fra ”Arbejdsmiljø København”, hvor man i en årrække har arbejdet med metoder til at støtte ledere og tillidsvalgte til at udvikle robuste arbejdspladser.

Karina Petersen, der er organisationspsykolog fra ”Arbejdsmiljø København”(AMK) vil holde et inspirationsoplæg, hvor hun præsenterer den organisatoriske Robusthedsmodel, dialog værktøj og giver inspiration til, hvordan AMiR kan styrke robustheden på den enkelte arbejdsplads. Også når det opleves op ad bakke på arbejdspladsen generelt.

Læs evt. om Robusthedsmodellen her.  Der er masser af inspiration at hente. Også til regionale arbejdspladser.

På denne temadag for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter deltager også Luise Mølenberg Begtrup, der er Læge, Postdoc og tilknyttet Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital. Hun vil fortælle om, hvad arbejdspladserne – både de kommunale og regionale – kan bruge Arbejdsmedicinsk klinik til.

Vidste du f.eks., at du som arbejdsmiljørepræsentant kan henvise en kollega, der er blevet skadet eller syg formentlig af sit arbejde til udredning på Arbejdsmedicinsk klinik?

Luise Mølenberg Begtrup er leder af et forskningsprojekt, der handler om at fastholde gravide i arbejde. Det handler både om, hvad kan den gravide – f.eks. ift. natarbejde, men også, hvad sker der på arbejdspladsen, når der skal tages arbejdsmæssige hensyn til en kollega? Meget handler om ledelse, og derfor også om, hvordan du – som AMiR – kan gå sammen med ledelsen i forhold til at fastholde (gravide) kolleger og samtidig have blik for de øvrige kolleger.

På temadagen er det et væsentligt tema, hvordan resten af arbejdspladsen kan være rummelig, bæredygtig og robust, når der er presset i hverdagen?

 Formål med dagen:

  • Dialog om dilemmaerne med at være rummelig og samtidig skulle passe arbejdet.
  • At du som AMiR og TR bliver klogere på, hvordan I på arbejdspladsen kan have en dialog om hvordan I får en robust arbejdsplads – uden selv at skulle være det.
  • At du som AMiR og TR bliver klædt på til at kunne bruge Arbejdsmedicinsk klinik.

Se programmet for dagen her.

Dagen er oprindelig planlagt som en temadag for arbejdsmiljørepræsentanter. Det betyder, at alle deltager på AMiR-vilkår, dvs. at DSR ikke dækker transportudgifter eller frikøb.

Du kan tilmelde dig her på siden.