TR-AMiR-møde

Mental robusthed - hvad er det for noget?

Mental robusthed

Hvad er det for noget?

Igennem en årrække har der været en trend med, at arbejdspladser søger efter robuste medarbejdere. Men hvad er det – at være robust? og hvorfor skal sygeplejersker pludselig være robuste for at kunne udøve sygepleje?

Sygeplejersker bliver jævnligt udfordret på deres arbejdsvilkår og oplever en manglende sammenhæng mellem opgaver og ressourcer, og deraf følger pres på fagligheden. Som tillidsvalgt eller arbejdsmiljørepræsentant er man i et særligt krydspres, der også indbefatter kollegers forventninger til en, ledelsens forventninger samt et indre pres for at lykkes med opgaverne. Det er derfor centralt (også) at fokusere på egen trivsel. For trivsel – eller psychological well-being - handler ikke blot om at have det godt. Det er tæt koblet med vores faglige kompetencer, det gode samarbejde og vores robusthed.

Omdrejningspunktet for dagen vil være de fem overordnede robusthedsfaktorer, som har betydning for vores mentale robusthed – tænkning og problemløsning, positive følelser, positive relationer, selvregulering og styrker. Udbyttet vil være en række konkrete redskaber, som kan implementeres i hverdagen på arbejdspladsen efterfølgende, og deltagerne vil få et fælles sprog, der flytter fokus fra den enkelte til fællesskabet.

Dagen vil være præget af høj grad af aktiv deltagerinvolvering, tilrettelagt med inspirerende plenumoplæg med ny viden, krydret med korte illustrative filmklip, efterfulgt af summe-øvelser, gruppeøvelser og afprøvning af redskaber indenfor hver af de fem robusthedsfaktorer.

Dagen forestås af Eva Hertz fra Center for Mental Robusthed. Eva Hertz er psykolog, Ph.d. og stifter af Center for Mental Robusthed. Hun har mere end 25 års erfaring som klinisk psykolog, underviser, oplægsholder og forfatter til artikler og bøger om robusthed.

Formål med dagen:

  • At deltagerne får viden om, hvad mental robusthed er
  • At TR og AMiR bliver bevidste om, hvordan de bruger sig selv i deres hverv

Program
Der vil være morgenbrød fra kl. 8.30.

9.00                 Velkomst
9.15 - 15.00   Om mental robusthed i fællesskaber v. Eva Hertz
15.00 - 15.30 Politisk dialog ved kredsnæstformænd 

Se opslag om mødet her.

Du kan tilmelde dig her på siden.