TR-møde

Møde for tillidsrepræsentanter i primær og sekundær.

Den organiserende tillidsrepræsentant

Lær hvordan du får kollegerne med – både som medlemmer af DSR, men også som aktive i det faglige arbejde. På denne endagsworkshop for tillidsrepræsentanter vil du møde teorien bag og træne hvordan man som TR arbejder organiserende.

At være tillidsrepræsentant kan til tider være en ensom fornøjelse. Det er som om, at både kolleger og ledelse forventer, at man kan løse stort set alle problemer på arbejdspladsen. Men i virkelighedens verden er tiden knap og indflydelsen ikke helt så stor, som man kunne ønske sig. Hvis du kan genkende nogle af disse følelser, er det måske noget for dig at lære mere om den organiserende tankegang. På denne endagsworkshop vil du blive introduceret til tankerne bag, men også prøve kræfter med de værktøjer, som kan hjælpe dig til at få flere kolleger engageret i det faglige arbejde.

Det får du ud af kurset
Workshoppen er målrettet tillidsrepræsentanter, der har et ønske om at få flere kolleger engageret. Derfor vil vi gå konkret til værks og omdrejningspunktet vil være den virkelighed, som du og de andre deltagere oplever på jeres arbejdspladser.

Efter workshoppen vil du både kende til perspektiverne og potentialerne ved at arbejde organiserende, men du vil også være hjulpet frem til de første skridt du selv kan tage, for at få flere med. De konkrete værktøjer du vil møde er bl.a. 1:1-mødet som en vej til effektiv relationsopbygning, følelseskortet, som et redskab til at forstå kollegers engagement og kampagnepilen, som en måde at organisere aktiviteter på.

Det arbejder vi med

  • Hvorfor organisering er en vigtig løftestang til både at få mere indflydelse på arbejdspladsen og får mere engagerede kolleger
  • Hvordan man finder, rekrutterer og udvikler kolleger, som brænder for faglige sager – værktøjerne er bl.a. 1:1-mødet og følelseskortet
  • Hvordan man uddelegerer opgaver og engagerer kolleger i forbindelse med konkrete sager på arbejdspladsen
  • Hvordan man tilrettelægger "kampagneforløb" som kan skabe konkrete forandringer til glæde for kolleger og arbejdsplads.

Et samlet kompendium med powerpoints vil blive udleveret ved kursusstart. Hver enkelt deltager vil hjælpes frem til konkrete skridt, der kan tages for at arbejde mere organiserende.

Kurset henvender sig til
Tillidsrepræsentanter, der gerne vil arbejde mere organiserende.

Praktisk info

9-16 i DGI-byen

Morgenmad fra 8.30

Om underviseren

Ane Stær Nissen er sociolog med specialisering i arbejdsliv, organisation og ledelse og afhandlingen ”Følelser i arbejdsliv og fagforeningsvalg”. Ane arbejder i den socialøkonomiske virksomhed DeltagerDanmark, der har til formål at styrke fællesskaber, der kan finde fælles løsninger på deres udfordringer. Hun har tidligere arbejdet som organiseringskonsulent i FOA med at organisere arbejdspladsbesøg og uddanne tillidsfolk samt som ungdomskonsulent med kampagner, kommunikation og hvervning. Har på tværs af fagbevægelse, elevbevægelse og parti arbejdet med organisering og involvering gennem 15 år.

Du kan tilmelde dig her på siden.