Medlemsmøde og valgmøde til næstformandsvalg i DSR

Forud for valgmøde med næstformandskandidater holdes medlemsmøde med oplæg, som både er underholdende og med fagligt indhold.