Temadag for ledere

Denne dag er for ledere, som ønsker at forebygge og håndtere stress samt få stresssygemeldte medarbejdere tilbage til arbejdet.

Stop stress

Denne dag er for ledere, som ønsker at forebygge og håndtere stress samt få stresssygemeldte medarbejdere tilbage til arbejdet.

Stress er et omfattende problem – både for den enkelte og for arbejdspladsen. De seneste tal fra Dansk Sygeplejeråds spørgeskemaundersøgelser af sygeplejerskers arbejdsmiljø viser, at hver tredje sygeplejerske følte sig stresset, sidst de var på arbejdet. Det skyldes i høj grad alt for stor arbejdsmængde og arbejdspres.  Det samme gør sig gældende blandt nyuddannede sygeplejersker, hvor 14 pct. har været sygemeldt pga. psykiske arbejdsmiljøfaktorer. Det skal vi tage alvorligt; derfor inviterer DSR Kreds Hovedstaden til inspiration, viden og dialog om den gode forebyggelse og håndtering af stress.

Formiddagen foreståes af Marie Kingston, der er medforfatter til bogen: "Stop stress - håndbog for ledere", Malene Friis Andersen og Marie Kingston, Klim 2016.

På dagen vil der være redskaber og konkret viden om arbejdsrelateret stress samt klare anvisninger til, hvad du som leder kan gøre i de forskellige faser fra trivsel til stress, som medarbejderne kan befinde sig i.

Se programmet for temadagen her.

Du kan tilmelde dig her på siden.