Styrk fagligheden i de rehabiliterende og koordinerende funktioner

Alle bornholmske medlemmer af DSR inviteres til en både faglig og hyggelig eftermiddag og aften den 22. oktober.

Sygeplejersker spiller en stor rolle i forhold til at koordinere både patientforløb og arbejdsgange. Men rollen er ofte helt usynlig.. Ph.d. og sygeplejerske Anne Døssing giver et indblik i, hvad sygeplejerskernes koordinering har af betydning for patienterne. Hun vil invitere til en diskussion om, hvordan vi kan blive bedre til at sætte ord på og tilføje faglige argumenter i forhold til den koordinerende rolle.

På samme måde kan det rehabiliteringsparadigme, der er herskende i sundhedsvæset for tiden, være vanskeligt for sygeplejersker at se sig selv i. Men i virkeligheden er det en kernefaglighed for sygeplejersker at planlægge plejen med udgangspunkt i, hvad der giver mening og livskvalitet for patienten og de pårørende. På dagen vil du få uddybet din viden om begreberne rehabilitering, palliation og Advanced Care Planning, få belyste sammenhængen mellem rehablitering og palliation. Kom og få styrket dine argumenter for, hvorfor sygeplejerskers kompetencer er vigtige i rehabiliterings- og palliationsforløb. 

Program

14 – 14.15       
Velkomst

14.15 – 16.15 
Ph.d, lektor og sygeplejerske Anne Døssing. Fagligheden i den koordinerende rolle – få sat ord på din vigtige rolle

16.15 – 16.45 
Pause – m kaffe og kage

16.45 – 18.30 
Sygeplejerske og leder i DSR Birthe Hellqvist Dahl og næstformand Hanne Krogh. Sygepleje er også rehabilitering og rehabilitering er også palliation. Styrk dine argumenter for din rolle i rehabiliterings- og palliationsforløb.

18.30 – 20.00 
Middag og socialt samvær.