Valgmøde om næstformandsvalg i Dansk Sygeplejeråd

Til efteråret skal der vælges 1. og 2. næstformænd i Dansk Sygeplejeråd

Til efteråret skal der vælges 1. og 2. næstformænd i Dansk Sygeplejeråd. Du vil kunne afgive din stemme fra den 25. oktober kl. 08.00til den 8. november kl. 08.00.

Men hvad står kandidaterne egentlig for? Og hvordan vil deres politik have betydning for dig? Det, og meget andet, vil du høre om til valgmødet den 22. oktober. Du vil få mulighed for at stille alle de spørgsmål, der er vigtige for dig, når du skal beslutte, hvor krydset skal sættes.

 

Fakta om valget

  • Valg sker ved direkte valg blandt Dansk Sygeplejeråds aktive medlemmer.
  • Valgbare er kongressens medlemmer – fristen for at opstille er den 1. oktober kl. 9.00
  • Valgperioden er 4 år.
  • Valgperioden regnes fra dagen efter offentliggørelsen af valgresultatet.
  • Er der kun opstillet to kandidater, skal det afgøres, hvem af de to der skal være henholdsvis 1. og 2. næstformand.

 

Hvordan stemmer du?

  • Valget er landsdækkende – alle DSR’s aktive medlemmer kan stemme på alle opstillede kandidater og kan afgive to stemmer svarende til det antal poster, der skal besættes.
  • Afstemningen er elektronisk. Herudover vil det være muligt at rekvirere en fysisk stemmeseddel, hvis et medlem ikke har mulighed for at stemme elektronisk.
  • Resultatet offentliggøres den 8. november senest kl. 16.