Aktiv aldring - få indblik i den nyeste forskning

Til arrangementet vil du få et indblik i den nyeste viden inden for aldersforskning. De senere år er der, med et øget politisk fokus på selvstændighed og den efterhånden fortærskede parole ”længst muligt i eget hjem”, sket et skifte inden for ældreplejen i forhold til, hvad der blandt sundhedsprofessionelle opfattes som god ældrepleje.

Malene Nørskov Bødker indleder aftenen med et kort overblik over Center for Sund Aldrings arbejde og den forskning, der begås på tværs, inden hun zoomer ind på aftenens tema.

God ældrepleje blev tidligere forstået som at udføre opgaver for de ældre – altså hjælpe de ældre – er der med implementeringen af hverdagsrehabilitering i dag i højere grad fokus på at holde de ældre i gang via coaching og motivationsarbejde – hjælp til selvhjælp. Hvordan er dette skifte sket og hvorfor? Og hvilken betydning har det for sundhedsprofessionelle i deres daglige arbejde? Ikke mindst: Hvilke implikationer har dette paradigmeskifte for hvilken form for pleje og hvilke professioner der ses som vigtige og kvalificerede, og hvilke devalueres? Efter sit oplæg inviterer Malene Nørskov Bødker til dialog om dilemmaerne med de fremmødte og her vil man kunne dele erfaringer og stille spørgsmål.

Foredragsholder:
Malene Nørskov Bødker, Ph.d.-stipendiat ved Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet