Aktiv aldring - få indblik i den nyeste forskning

Få et indblik i den nyeste viden inden for aldersforskning, med fokus på bl.a. hverdagsrehabilitering i form af coaching og motivation - hjælp til selvhjælp. Før selve oplægget kan du møde PKA, hvis du har spørgsmål til din egen pension - og du kan høre et oplæg om overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv.

Malene Nørskov Bødker indleder aftenen med et kort overblik over Center for Sund Aldrings arbejde og den forskning, der begås på tværs, inden hun zoomer ind på aftenens tema.

God ældrepleje blev tidligere forstået som at udføre opgaver for de ældre – altså hjælpe de ældre – er der med implementeringen af hverdagsrehabilitering i dag i højere grad fokus på at holde de ældre i gang via coaching og motivationsarbejde – hjælp til selvhjælp. Hvordan er dette skifte sket og hvorfor? Og hvilken betydning har det for sundhedsprofessionelle i deres daglige arbejde? Ikke mindst: Hvilke implikationer har dette paradigmeskifte for hvilken form for pleje og hvilke professioner der ses som vigtige og kvalificerede, og hvilke devalueres? Efter sit oplæg inviterer Malene Nørskov Bødker til dialog om dilemmaerne med de fremmødte og her vil man kunne dele erfaringer og stille spørgsmål.

Foredragsholder:
Malene Nørskov Bødker, Ph.d.-stipendiat ved Center for Sund Aldring og Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Mød PKA før oplægget

Hvis du har tid og lyst, kan du møde en rådgiver fra PKA fra kl. 15.00-16.15 og få svar på spørgsmål om din egen pension.

Fra kl. 16.15 - ca. 16.50 kan du høre et oplæg ved PKA om overgangen fra arbejdsliv til pensionsliv.

Tilmelding til PKA-mødet er ikke nødvendig. Men hvis du deltager i oplægget om aktiv aldring med Malene Nørskov Bødker, skal du tilmelde dig dette.