Temadag om arbejdstidsaftalen - kommunalt

Målgruppen er ledere, arbejdstidsplanlæggere og TR, der ikke har deltaget i et lignende arrangement.

DSR Kreds Syddanmark inviterer til temadag om arbejdstidsaftalen.

 

Målgruppe

Målgruppen er ledere, arbejdstidsplanlæggere og TR, der ikke tidligere har deltaget på et lignende arrangement. Andre, der arbejder med arbejdstid for sygeplejersker, er også velkomne.

Det er en forudsætning for TR's deltagelse, at det sker sammen med leder og/eller arbejdstidsplanlægger.

DSR yder ikke tabt arbejdsfortjeneste eller kørsel til dette arrangement.

Deltagelse er gratis, og du er velkommen til at deltage, selv om du ikke er medlem af DSR - du skal blot være omfattet af målgruppen.

 

Tid og sted

Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 8.30-15.00
DSR Kreds Syddanmark, Vejlevej 121, 7000 Fredericia
Lokale: Forligsen, stueetagen

 

Program for dagen

 • Ankomst med kaffe/te og brød
 • Velkomst og præsentation af deltagere og undervisere
 • Forordet i arbejdstidsaftalen
 • Planlægning af arbejdstiden - begreber og §§
 • Tjenesteplan og opgørelsesperiode
 • Arbejdets placering
 • Særlige fridage
 • Ændring af tjenesteplan
 • Omlægning af tjenesten
 • Afspadsering
 • Inddragelse af fridøgn
 • Inddragelse af søgnehelligdagsfrihed
 • Overarbejde fuldtidsansatte
 • Mer- og overarbejde, deltidsansatte
 • Tjenesteplanlægning af søgnehelligdage
 • Opgaver i arbejdstidsaftalen
 • Svar på opgaver i arbejdstidsaftalen

Kredsen er vært ved forplejning hele dagen. Der indlægges pauser i løbet af dagen.

 

Undervisere

Faglig konsulent Anette Kjærsgaard og faglig chefkonsulent Gerda Dam Hansen fra DSR Kreds Syddanmark underviser på temadagen.

 

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er senest den 1. oktober.

Tilmelding for medlemmer af DSR : Du kan tilmelde dig her på siden.

Tilmelding for ikke-medlemmer : Du skal kontakte Kreds Syddanmark på mail syddanmark@dsr.dk eller tlf.nr. 7021 1668 og oplyse dit arbejdssted, din funktion og dine kontaktdata.

Der er plads til 26 deltagere, som fordeles efter først til mølle-princippet. Ved færre end 10 deltagere aflyses temadagen.

 

Vel mødt.