Lokalt forhandlingskursus for TR

Målgruppen for endagskurset 28. november er TR, som har gennemført TR-grunduddannelsen.

Som en del af DSR's forhandlingskursus, holder DSR Kreds Syddanmark et lokalt forhandlingskursus på én dag. Det anbefales, at det lokale forhandlingskursus er gennemført inden deltagelse på det centrale kursus.

Målgruppe

Målgruppen er TR, som har gennemført TR-grunduddannelsen.

 

Program for dagen

08.30-09.00    Morgenkaffe og brødKompetenceudvikling Interessevaretagelse Figur 4

09.00-12.00    Dagens program:

  • Velkomst, præsentation og introduktion til dagens program
  • Det fælles forhandlingsgrundlag
  • Gennemgang af de forskellige forhandlingsformer
  • Forberedelse til forhandling
  • Snak i grupper om, hvilken form, den enkelte TR har anvendt, i hvilken situation samt hvornår det gav det bedste resultat

12.00-12.45    Frokost

12.45-14.45    Dagens program, fortsat:

  • Aftale om lokal løndannelse
  • Lokale tillæg, 4 funktionsområder
  • Kredsens lokale lønpolitik
  • Delegering af forhandlingskompetence

14.45-15.00    Evaluering og tak for i dag

 

Underviser

Gerda Dam Hansen, faglig chefkonsulent, DSR Kreds Syddanmark

 

Tilmelding

Du skal tilmelde dig senest 14 dage før kursusstart.

Der er plads til 16 deltagere, som fordeles efter først til mølle-princippet. Ved færre end 10 deltagere aflyses dagen.

 

Øvrige praktiske oplysninger

Tjenestefrihed søges efter gældende regler.
Der opfordres til samkørsel.

 

Vel mødt.