Mænds selvmord

19. november er Men´s Day. Mænd er overrepræsenteret i selvmordstatistikkerne, og kredsen inviterer derfor sygeplejersker til et fagligt arrangement om selvmord og selvmordforebyggelse.

Formålet med arrangementet er at sætte fokus på selvmord hos mænd. Mange sygeplejersker kommer i deres arbejdsliv i kontakt med mænd, der enten har forsøgt eller overvejer selvmord, men der er stor mangel på viden om. hvordan man opdager og hjælper borgere med selvmordstanker.

Derfor har vi inviteret overlæge August Wang og psykolog Titia Lahoz fra kompetencecenter for selvmordsforebyggelse til et fagligt oplæg. 

Efterfølgende vil Åsa Westrin fra Lunds universitetshospital fortælle om deres arbejde med ASSIP (Attempted Suicide Short Intervention Program). Asa Westrin er projektledare ved Enheten för klinisk suicidforskning

Vi slutter aftenen med en paneldebat, hvor oplægsholderne samt politikere fra Regionsrådet vil drøfte hvordan vi kan styrke indsatsen mod selvmord. 

Arrangementet finder sted i anledningen af Men's Day, og er åbent for alle sygeplejersker i kredsen - uanset køn og arbejdsområde. 

Du kan tilmelde dig her på siden.