Inspirationsdøgn

Tilmelding for Leder-TR til Inspirationsdøgn d. 24. - 25. oktober i Odense.

Her kan du tilmelde dig Inspirationsdøgnet på Radisson Blu H. C. Andersen Hotel i Odense. Inspirationsdøgnet starter efter Lederdag & generalforsamling d. 24. oktober og fortsætter d. 25. oktober. 

 

Transport og overnatning betales af Lederforeningen

 

Dagens program

Kl. 9.00-9.30 Hvad tager vi med os fra generalforsamlingen

Kl. 9.30-10.45 Det politiske omverdens billede v. Mads Jensbo, Chefkonsulent i Politisk Sekretariat, DSR

Mads har analyseret sygeplejersker og DSR's omverden set ud fra hhv et stats-, regions- og kommunalt perspektiv samt en række tværgående udvalgte politiske områder, hvilket tilsammen udgør rammerne for DSR’s politiske arbejde i det kommende folketingsår. Mads vil komme ind på: regeringens politiske prioriteter, overordnet økonomiske politik, sundhedspolitik/sundhedsreform, den økonomiske og politiske udvikling i regionerne, kommunernes økonomi og sundhedspolitiske prioriteringer mm.

Kl. 10.45-11.00 Pause

Kl. 11.00-12.30 Fremlæggelse og drøftelse af outcome fra gårsdagens ad hoc tænketanke

Hvad der kom ud af de mange 'on the spot' tænketanke som vi havde på generalforsamlingen. Vi skal sammen med Mads se hvordan hverdagserfaringerne og oplevelserne kan tænkes ind i det større politiske billede.

Kl. 12.30-13.30 Frokost

Kl. 13.30-14.45 Hvad skal en Tænketank tage sig af, og hvad skal vi andre

Hvad bør vores kommende tænketank adressere, hvad kan Leder-TR arbejde videre med og hvad bør der laves politik og dagsorden på fra Lederforeningens side.

 

Deltagere

Inspirationsdagen er en særlig dag for alle leder-TR’er, bestyrelsesmedlemmer og sekretariatet i Lederforeningen, som ligger i forlængelse af generalforsamlingen. 

Dagen er en unik mulighed for at alle Lederforeningens 'udøvere' mødes og får drøftet det fælles anliggende: Interessevaretagelse af ledende sygeplejersker.

 

Tilmelding

Ved tilmeldingen bedes du angive hvilke af følgende begivenheder du deltager i:

  • Aftenarrangement d. 24. oktober
  • Overnatning d. 24. - 25. oktober
  • Dagsarrangement d. 25. oktober

 

NB! Dette arrangement er kun for leder-TR, leder-TR-suppleanter, talspersoner og medlemmer af Lederforeningens bestyrelse.