Temadag for sygemeldte sygeplejersker

Kom og få viden om dine rettigheder, muligheder og pligter som sygemeldt sygeplejerske

Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark tilbyder et formiddagsarrangement for sygemeldte sygeplejersker.

Arrangementet afholdes i Kreds Syddanmarks lokaler og medlemmer fra andre kredse har også mulighed for at tilmelde sig arrangementet.

Dagen vil give dig viden om de væsentligste regler som sygemeldt i forhold til jobcentret og der er også afsat tid til både generelle spørgsmål og dialog om lige netop DIN situation.

Målet for dagen er, at du bliver klædt på til mødet med din sagsbehandler og generelt agere i eget sygdomsforløb. På temadagen får du et overordnet kendskab til dine rettigheder, muligheder og pligter som sygemeldt. Dagen vil blandt andet besvare følgende hyppige spørgsmål vi møder fra sygemeldte medlemmer:

  • Hvor lang tid kan jeg få sygedagpenge?
  • Kan sygedagpenge forlænges?
  • Hvad er et jobafklaringsforløb?
  • Muligheder for hjælp tilbage på arbejde/arbejdsmarkedet?
  • Mine rettigheder og pligter?
  • Økonomi? og mange andre spørgsmål

Oplægsholder:
Socialrådgiver Carsten Richards

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist senest den 22. oktober 2018. Tilmelding nederst på siden.

Medlemmer fra andre kredse er ligeledes velkomne til at deltage i arrangementet.

 

Spørgsmål

Kontakt Kreds Syddanmark på tlf. 7021 1668 eller på mail: syddanmark@dsr.dk

 

Tid og sted

Mandag, den 5. november 2018 kl. 09.00-12.00
Kreds Syddanmark, Vejlevej 121, Lokale "Vejle" 1. sal, 7000 Fredericia

Temadagen afholdes også i Dansk Sygeplejeråds øvrige kredse, hvor du ligeledes er velkommen til at tilmelde dig.

 

Pris

Arrangementet er gratis og kredsen er vært for forplejning