Dilemmaer/ beslutninger der er svære at takle,som fagprofessionel

Arrangement for seniorer fra Thisted-Morsø-Vester Hanherred.