Sygeplejefagligheden i Sundhedsplatformen

Hvordan står det til med sygeplejefagligheden i Sundhedsplatformen, og hvad kan vi forvente os fremover? Kom og drøft sygeplejefaglighedens vilkår i Sundhedsplatformen og få mere at vide, om hvad planerne for sygeplejefaglig dokumentation er i Sundhedsplatformen.

På mødet får du mulighed for

  • at få et indblik i SP’s muligheder for at kunne understøtte god sygeplejefaglig dokumentation nu og fremover.
  • at få indblik i og drøfte planerne for SP’s udvikling i forhold til sygeplejefaglig dokumentation.
  • at drøfte hvordan man lokalt kan arbejde med at udvikle den sygeplejefaglige dokumentation i SP.

Program

16.00-16.30     
Ankomst og kaffe

16.30-17.00    
Sygeplejefaglighed og sundhedsplatformen nu og fremover.
Harmonisering af notattyper - hvorfor og hvordan?
Planerne for udviklingen af den sygeplejefaglige dokumentation i SP
Oplæg v/ vicedirektør Janne Elsborg Hvh/Amager hospital, Chefkonsulent Dorte Bagger, Center for Sundhed, Forretningsarkitekt Birgit Simonsen, CIMT.

17.00 – 17.30
Patientplaner i sundhedsplatformen – hvordan understøtter de sygeplejen?
Og hvordan kan man arbejde lokalt med at anvende dem?

Oplæg v/ afdelingssygeplejerske Louise Dam Falkedal,  Afd M Herlev/Gentofte Hospital.

17.30 – 17.45 
Pause og vi tager en sandwich før vi går igang med næste punkt

17.45 – 18.45 
Diskussion: hvordan står det til med den sygeplejefaglige dokumentation i SP? I hvilken retning ønsker vi som sygeplejersker, at udviklingen skal tage? Hvor har vi indflydelse? Hvad kan vi gøre lokalt?

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.