Tre faglige appetizers for sundhedsplejersker

Tilbring en aften sammen med engagerede kolleger og få inspiration til dit arbejde som sundhedsplejerske.

Vi har kaldt dette arrangement ”Tre faglige appetizers for sundhedsplejersker” fordi vi kort vil præsentere et spændende stykke arbejde som sundhedsplejen laver i en given kommune. I hver session vil der derfor være et kort oplæg ved sundhedsplejen og mulighed for korte spørgsmål. Formålet med arrangementet er at vidensdele inden for sundhedsplejen, så inspiration kan hentes hjem til arbejdspladsen.

 

Program:

Kl. 16. Dørene åbner, der serveres kaffe og kage.

Kl 16.30 Velkommen ved kredsnæstformænd Signe Hagel Andersen og Harun Demirtas

Kl. 16.40 Session 1. Hvidovre kommunens sundhedspleje har en overvægtsklinik. De arbejder efter Holbæk-metoden og vil dele deres erfaringer med at hjælpe barnet og dets familie med overvægtsproblematikker.

Kl. 17.10 Session 2. På Amager fælledskole har sundhedsplejen opstartet projektet ”kom glad i skole hver dag”. Sundhedsplejen har udarbejdet et screeningsværktøj til samtaler med elever om fravær og trivsel. Oplæg ved sundhedsplejerske Helle Christiansen

Pause og en sandwich

Kl. 18.00 Session 3: I Brøndby kommune har sundhedsplejerskerne i team med psykologer i snart 20 år med en overbevisende statistik været med til at nedbringe den sociale arv via en indsats kaldet ”Ung familie på vej”. Oplæg ved sundhedsplejerske Gitte Skovmose Andersen (se mere i Omkreds H nr.1 2018).

Kl 18.30 Diskussion, vidensdeling og ideudveksling til andre oplæg