Styrk din rolle som AMiR Efterår

Uddannelsen supplerer den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse og der er særligt fokus på de arbejdsmiljømæssige udfordringer på sundhedsområdet og din rolle, opgaver og muligheder.

Formål

  • At du bliver afklaret om egen rolle og opgaver og opnår handlekompetence til at agere som en aktiv initiativtager og medspiller i arbejdsmiljøforbedrende aktiviteter på arbejdspladsen.
  • At du opnår og udvikler kompetencer til at afdække arbejdsmiljøproblemer, kan søge viden og iværksætte handlinger samt indgå i processer og arbejde problemløsende og værdiskabende i et samarbejde med mange aktører.

Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen henvender sig til dig som AMiR, der har gennemgået den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på arbejdspladsen og har mellem 1 og 5 års erfaring som AMiR.

Hvilke kompetencer kan du opnå

  • Du får ajourført din indsigt i relevante love, bekendtgørelser og aftaler, og du kan fortolke og anvende dem i.f.t. den enkeltes og arbejdspladsens arbejdsmiljø.
  • Du kan agere i.f.t. struktur, aktiviteter og kollegaer på arbejdspladsen og sætte arbejdsmiljøet på dagsordenen i dagligdagen og i MED-systemet.
  • Du kan anvende din rolle og muligheder som kompetent samarbejdspartner i arbejdsmiljøgruppen og i samarbejdet med ørige interessenter og netværk.
  • Du kan identificere, analysere og forholde dig til data og du bliver bevidst om din egen rolle og funktion som arbejdsmiljøaktør på arbejdspladsen, kan skabe interesse og synlighed om arbejdsmiljøarbejdet og tage initiativ til arbejdsmiljømæssige diskussioner.
  • Du kan identificere, reflektere over og gå i dialog om arbejdsmiljømæssige problemstillinger og du kan forholde dig konstruktivt kritisk til forandringer på arbejdspladsen med henblik på konkret opgaveløsning og udvikling.
  • Du får ajourført dit kendskab til arbejdsmiljøvæsenets opbygning og struktur, generelt og på din egen arbejdsplads.
  • Du får kendskab til DSR’s vision og holdningspapirer og din medvirken i samarbejde og udvikling af det faglige og organisatoriske samarbejde mellem øvrige tillidsvalgte og DSR.

Opbygning og arbejdsmetode

Uddannelsen er bygget op over to moduler af tre dage, der afholdes som internat.

Mellem de to moduler ligger en studiedag, hvor du udarbejder en funktionsbeskrivelse.

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den elektronisk senest den 1. juli 2018.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold på dagen, er du velkommen til at kontakte arbejdsmiljøkonsulent Betina Halbech på beh@dsr.dk.

Ved praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954197 eller e-mail kursusadm@dsr.dk