Konference for Faglige Selskaber, DASYS og Dansk Sygeplejeråd

Formålet med konferencen er at diskutere SYGEPLEJEFAGET og drøfte fremtidens sygepleje. Ligeledes vil konferencen give mulighed for at diskutere, hvordan Faglige Selskaber, DASYS og DSR er sammen om FAGET.

Indhold:

Det overordnede tema for konferencen er ”Sygeplejens betydning”

Programmet for konferencen udvikles i samarbejde med en planlægningsgruppe med repræsentanter fra DASYS, de Faglige Selskaber og DSR.

Målgruppe:

Formand og næstformand i de faglige selskaber og DASYS samt DSR politikere.

Program for konferencen følger, når vi nærmer os konferencen.

Et nyt tiltag i år er, at DASYS afholder repræsentantskabsmøde som start på programmet. Repræsentantskabsmødet afholdes d. 20. november kl. 10.00 – 12.00. Den faglige konference starter kl. 13.00. Der vil være mulighed for frokost fra kl. 12.00 - 13.00.

Der er særskilt tilmelding til repræsentantskabsmødet, og der henvises til tidligere udsendte invitation. Tilmelding til repræsentantskabsmødet sendes til: dasys@dasys.dk

Tilmeldingsfrist:

Der er tilmeldingsfrist d. 1. oktober 2018.

Deltagere og økonomi:

Dansk Sygeplejeråd dækker udgifterne til deltagerne (formand og næstformand) i konferencen samt overnatning. Udgifter til transport dækkes af selskaberne.

Spørgsmål vedr. tilmelding kan rettes til arrangementskoordinator Lise Embalo på tlf. 46954057 eller kursusadm@dsr.dk