Gå på rejse i sundhedsøkonomiens univers for TR og AMiR - Efterår

Kurset henvender sig til dig som TR, FTR eller AMiR og afholdes i samarbejde med FTF. Kurset giver dig indsigt i sundhedsøkonomi samt forståelse for din rolle som medarbejderrepræsentant i MED-systemet.

Formål

  • At du kan indgå i dialog med interessenterne på din arbejdsplads om at forbedre kvaliteten, patientsikkerheden samt sygeplejerskernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø og kan indgå aktivt i de økonomiske overvejelser på din arbejdsplads både formelt som uformelt

 Målgruppe og forudsætninger

Du er TR, FTR eller AMiR og er valgt ind i MED- systemet som medarbejderrepræsentant på din arbejdsplads. Du har gennemgået en grunduddannelse i DSR regi

Du har lyst til at lære mere om budgetter og økonomi i sundhedsvæsenet, og du har gennemført MED-uddannelsen.

Hvilke kompetencer kan du opnå

  • Du bliver bedre til at gennemskue budgetterne på din arbejdsplads.
  • Du får ideer til, hvordan du kan påvirke budgetlægningsprocessen.
  • Du får en større forståelse for, hvordan sundhedspolitik på såvel landsplan som lokalt plan får indflydelse på dine og borgernes forhold.
  • Du bliver bevidst om din rolle i MED-udvalget i forhold til arbejdspladsens økonomiske ramme.

Opbygning og arbejdsmetode

Kurset er et internatkursus på tre dage.

På kurset veksles mellem oplæg, gruppearbejde og plenumdrøftelser der belyser emner fra forskellige interesseperspektiver. Det forventes, at du deltager aktivt og lader dig udfordre af den økonomiske tænkning, samt aktivt overvejer, hvordan du kan realisere din nye viden i forhold til at påvirke arbejdspladsens beslutninger efter kurset.

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den elektronisk senest den 15. juli 2018.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold på dagen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Franziska Juul-Andersen på fja@dsr.dk

Har du praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954197 eller e-mail: kursusadm@dsr.dk