Diplommodul i Ledelse og medarbejdere 2 - Læring og kompetenceudvikling

Modulet udvikler dig som facilitator af individuelle og kollektive læreprocesser.

Modulet har fokus på læring, dannelse, kompetence- og organisationsudvikling, og hvordan du kan arbejde med disse begreber i rollen som arbejdspladsnær politiker når du påvirker interessevaretagelsen gennem ledelse af læringsmiljøer.

Modulets formål

Det er formålet, at du som erfaren F(TR) tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at afdække og igangsætte lærings og kompetenceudvikling i fx TR-kollegiet samt hos medlemmerne, så det understøtter organisationens målopfyldelse og medlemmers udvikling.

Målgruppe og forudsætninger

Modulet henvender sig til erfarne F(TR) med mindst 3 års erfaring som tillidsvalgt.

Kompetencer du opnår

Det er målet,

  • at du kan sætte mål for, designe, igangsætte og facilitere individuelle og kollektive læreprocesser i overensstemmelse med organisationens mål og kerneopgave
  • at du kan identificere og inddrage medarbejdernes læringsønsker og – behov i forhold til organisationens opgaveløsning

Modulet er tilrettelagt over en periode på tre måneder.

Undervisning, vejledning, studiegrupper og eksamen foregår på Professionshøjskolen UCC, Humletorvet 3, 1799 København V.

Du vil modtage en detaljeret undervisningsplan når du er optaget på modulet.

Tilmelding 

Udfyldt tilmeldingsblanketten og send den elektronisk senest den 01. maj 2018.
Du skal både tilmelde dig elektronisk her på siden og ved at indsende denne ansøgningsblanket til kursusadm@dsr.dk

ansoegningsskema_diplommodul_ledelse_og_medarbejdere_2.docx

Din ansøgning bliver først registreret, når vi har modtaget ansøgningsblanketten. Du får besked, om du er optaget på holdet senest den 7. maj 2018.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold på dagen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Franziska Juul-Andersen på fja@dsr.dk

Har du praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954197 eller e-mail: kursusadm@dsr.dk