Diplommodul i Ledelse og organisation 2 - Strategi og styring

Modulet udvikler dine strategiske og styringsmæssige kompetencer i dit tillidshverv.

Modulet har fokus på hvordan forskellige organisationsteorier og -forståelser skaber forskellige vilkår for, hvordan ud som erfarne F(TR) kan arbejde strategisk med ledelse og styring i dit tillidshverv.

Modulets formål 

Det er formålet, at du som erfaren F(TR) tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at indarbejde strategisk ledelse og forankre styringsmæssige tiltag i din ledelse af interessevaretagelsen.

Målgruppe og forudsætninger   

Modulet henvender sig til erfarne F(TR) med mindst 3 års erfaring som tillidsvalgt.

Kompetencer du opnår 

Det er målet,

  • at du kan planlægge styringsmæssige og eller strategiske tiltag på arbejdspladsen under hensyntagen til organisationens forskellige aktører

Modulet er tilrettelagt over en periode på tre måneder.

Undervisning, vejledning, studiegrupper og eksamen foregår på Professionshøjskolen UCC, Humletorvet 3, 1799 København V.

Du vil modtage en detaljeret undervisningsplan når du er optaget på modulet.

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den elektronisk senest den 01. juni 2018.
Du skal både tilmelde dig elektronisk her på siden og ved at indsende denne ansøgningsblanket til kursusadm@dsr.dk

ansoegningsskema_diplommodul_ledelse_og_organisation_2.docx

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold på dagen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Franziska Juul-Andersen på fja@dsr.dk

Har du praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954197 eller e-mail: kursusadm@dsr.dk