Diplommodul - Afgangsprojekt

Du kan søge om at skrive dit afgangsprojekt i DSR-regi

Har du som erfaren F(TR) gennemført alle obligatoriske- og valgfagsmoduler på Diplomuddannelsen i ledelse, kan du ansøge om at skrive dit afgangsprojekt i DSR regi.

Modulets formål

Afgangsprojektet giver dig som F(TR) mulighed for at arbejde systematisk og grundigt med at identificere, analysere og reflektere over en kompleks ledelsesmæssig problemstilling med relevans for din rolle som arbejdspladsnær politiker og interessevaretager.

Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til de foregående diplommodulers indhold og skal uddybes med videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver samt formuleres og begrundes med reflekterede ledelsesmæssige handlemuligheder, og disse formidles såvel eksternt som internt i organisationen.

Målgruppe og forudsætninger (optagelseskriterier)

Modulet henvender sig til erfarne F(TR) med mindst 3 års erfaring som tillidsvalgt.

  • Du forpligter dig til at videreformidle resultaterne af dit afgangsprojekt på din arbejdsplads fx i TR-kollegiet, med fokus på hvordan dine nyerhvervede kompetencer har gjort en forskel i din rolle som arbejdspladsnær politiker og som leder af interessevaretagelsen.
  • Du er indforstået med, at dit afgangsprojekt omtales på TR-kompas fx i en artikel, til inspiration for andre tillidsvalgte
  • Du skal være indstillet på, at få tilknyttet en sparringspartner i kredsen (faglig sekretær eller kredspolitiker) med henblik på sparring om bl.a. det fagpolitiske perspektiv, dit læringsudbytte samt hjælp til at videreformidle dit afgangsprojekt.

Kompetencer du opnår     

Det er målet,

  • at du på reflekteret baggrund udvikler og begrunder dine valgte løsninger og handlinger med afsæt i komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger
  • at du udvikler egen ledelsespraksis og sætter din nye viden i spil i forhold til at udvikle din egen organisation 

Modulet er tilrettelagt over en periode på fire måneder.

Undervisning, vejledning, studiegrupper og eksamen foregår på Professionshøjskolen UCC, Humletorvet 3, 1799 København V.

Du vil modtage en detaljeret undervisningsplan når du er optaget på modulet.

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den elektronist senest den 08. juni 2018.
Du skal både tilmelde dig elektronisk her på siden og ved at indsende denne ansøgningsblanket til kursusadm@dsr.dk

ansoegningsskema_diplommodul_afgangsprojekt.docx

Din ansøgning bliver først registreret, når vi har modtaget ansøgningsblanketten. Du får besked, om du er optaget på holdet senest den 27. juli 2018.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold på dagen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Franziska Juul-Andersen på fja@dsr.dk

Har du praktiske spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på telefon 46954197 eller e-mail: kursusadm@dsr.dk