Diplommodul - Tilvalgsfag; Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer

Tilvalgsmodulet henvender sig til dig som erfaren F(TR) med mindst tre års erfaring.

Forudsætning for at du kan deltage på dette tilvalgsmodul er, at du har gennemført DSR’s overbygningskursus: ’Opnå resultat som forhandler’ og har fået viden og træning i at agere og kommunikere i forhandlinger.

Formålet med tilvalgsmodulet er, at du tilegner dig endnu mere viden om, færdigheder og kompetencer til at varetage og gennemføre forhandlingsforløb i egen politisk styrede organisation.

På tilvalgsmodulet arbejdes der på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forhandlingsteorier i en politisk styret kontekst. Du inddrager problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra din arbejdsplads og DSR, for at give stof til refleksion og for at forankre læring og udvikling i din praksis og din konkrete kontekst.

I samarbejde med Professionshøjskolen UCC har DSR tonet det kompetencegivende tilvalgsmodul ’Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer’ (5 ECTS) under Diplomuddannelse i Ledelse.

Mål for læringsudbytte:

Viden og forståelse

  • Det er målet, at du som tillidsvalgt opnår viden om og forståelse for teorier, begreber og metoder om offentlig ledelse og forhandling i en politisk styret kontekst samt deres betydning og fremtrædelse på såvel samfundsmæssigt som organisatorisk niveau.

Færdigheder

Det er målet, at du som tillidsvalg har færdigheder til:

  • På baggrund af iagttagelser af og indsamlet empiri om samt analyse og refleksion af ledelse af og i forhandlingsprocesser, at kunne udarbejde en plan eller strategi for en større organisatorisk forhandlingsproces
  • At kunne bruge forhandling og konflikter som innovativ ressource.

Kompetencer

Det er målet, at du som tillidsvalgt kan:

  • Relatere iagttagelser og indsamle empiri, der knytter sig til forhandlingsprocesser til din egen ledelsesmæssige praksis og kontekst som tillidsvalg.

Eksamensform:

Skriftlig eksamensopgave. Der er mulighed for at aflevere eksamensopgave i grupper.

Efterfølgende mundtlig eksamen på baggrund af eksamensopgaven.

Praktisk:

Tilvalgsmodulet er tilrettelagt over ca. 2½ måned i efterår/ vinter 2018, og undervisningen foregår på Professionshøjskolen UCC, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. Se datoerne nedenfor.

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den elektronisk senest den 1. juli 2018.
Du skal både tilmelde dig elektronisk her på siden og udfylde et ansøgningsskema som du finder ved at klikke her.   Ansøgningsskema diplommodul - tilvalgsmodul ledelse og forhandling.docx

Når du har udfyldt ansøgningsskemaet sender du det til kursusadm@dsr.dk

Din ansøgning bliver først registreret, når vi har modtaget ansøgningsskemaet. Du vil få besked, om du er optaget på holdet senest den 1. september 2018.

Økonomi

DSR betaler transport, forplejning og undervisningsafgift, herunder basislitteratur samt ophold for deltagere der bor mere end 40 km fra uddannelsesstedet. Derudover betaler DSR tabt arbejdsfortjeneste efter gældende regler for AKUT-midler på de dage, der udbydes undervisning, studiegrupper, vejledning og eksamen ifølge undervisningsplanen – i alt 9 dage.

Har du spørgsmål kan du kontakte pædagogisk konsulent Franziska Juul-Andersen, tlf.: 46 95 42 01 eller fja@dsr.dk