FTF kursus: Skab en robust arbejdsplads gennem indsigt og samarbejde

Kurset udbydes i samarbejde med FTF og er for dig som TR og AMiR, der ønsker at få indsigt i, hvad organisatorisk robusthed kræver og hvordan du kan være med til at sikre robusthed og trivsel på arbejdspladsen

Formål

  • At du får indsigt i, hvordan en robust arbejdsplads skabes, så den kan forebygge stress og krisesituationer 

Målgruppe og forudsætninger

Kurset henvender sig til dig som TR og AMiR

Hvilke kompetencer kan du opnå

  • Du får indsigt i, hvordan organisering og samarbejdsformer har stor betydning for at forhindre et for stort arbejdspres hos den enkelte
  • Du får indsigt i, hvordan medarbejderrepræsentanter og leder kan opbygge og bevare en arbejdsplads’ robusthed og sikring af fælles trivsel
  • Du får viden om arbejdspladsens håndtering af og forsvarsmekanismer over for stress og sygemeldinger

Opbygning og arbejdsmetode

Kurset er et heldagskursus, der afholdes af FTF.

Undervisningen varetages af en organisationskonsulent Bettina Prühs.

Tilmelding

Udfyld tilmeldingsblanketten og send den elektronisk senest den 24. august 2018.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål til det faglige indhold på dagen, er du velkommen til at kontakte Hans C. Hansen fra FTF på hcha@ftf.dk

Ved praktiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Lone Nielsen fra kursus- og konferenceteamet på  telefon 46954197 eller på mailadressen kursusadm@dsr.dk