FTR-seminar 2018

Seminaret afholdes den 28.-29. november på Hotel Nyborg Strand.

Temaerne for årets seminar er:

  • ”Handlekraftige fællesskaber som organisering af interessevaretagelsen
    sammen med medlemmerne”
  • Den aktuelle politiske situation – debat med Grete Christensen

Baggrund

På kongressen i 2018 blev der bl.a. arbejdet med det overordnede tema; Handlekraftige fællesskaber. Et af kongresforslagene under arbejdsmiljødebatten handlede om ”Dialog om, hvad den gode, faglige forsvarlige normering er lokalt”.

Mål for FTR seminaret

  • At du som FTR får viden om og erfaringer med værktøjer og kompetencer til involvering og inddragelse af TR og medlemmer.
  • At FTR og HB opnår forudsætninger for sammen at omsætte politiske indsatsområder gennem understøttelse af handlekraftige fællesskaber på arbejdspladserne.
  • At du som FTR får viden om, hvad der aktuelt arbejdes med på den politiske arena i DSR og DSR’s omverden.

Seminariets indhold og form

FTR-seminarets første dag kommer til at handle om at skabe handlekraftige fællesskaber og FTR’s rolle og opgaver ind i det. Det politisk tema, der skal arbejdes med, er kongresforslaget ”Dialog om, hvad den gode, faglige forsvarlige normering er lokalt”.

Dagen bliver en vekslen mellem oplæg om handlekraftige fællesskaber, det politiske tema samt en træningsarena, hvor FTR og HB kommer til at arbejde konkret med involveringsudfordringen.

På dag to vil Grete Christensen være der til en politisk debat, med oplæg, debat samt diskussion om hvordan du, som FTR kan være med til at få politikken ud at leve hos medlemmerne på arbejdspladsen.

Program

Se programmet her

 

Målgruppe for seminaret

Seminaret er for FTR, FTR-suppleanter og CTR.

 

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Eva Diercks i kursus- og konferenceteamet på tlf. 4695 4395 eller mail kursusadm@dsr.dk.