Temadag for bestyrelsesmedl. : Hurtig og effektiv læsning -FREDERICIA

Deltag på temadag for bestyrelsesmedlemmer og bliv bedre til at læse meget på kortere tid.

Som kredsnæstformand og bestyrelsesmedlem forventes det, at du skal igennem bunkevis af læsestof på relativ kort tid - dagsordener, bilagsmaterialer og rapporter, ofte af kompleks karakter. Du skal kunne orientere dig i materialerne, så du kan huske det læste.

Derfor udbyder DSR en temadag i hurtig og effektiv læsning.

Formål

Formålet med temadagen er:

At du bliver styrket i hurtigt at kunne overskue store tekster, uddrage essensen samt at du arbejder med forskellige læseteknikker, så du mestrer både hurtiglæsning, orienteringslæsning og dybdelæsning.

Målgruppe

Temadagen er målrettet Kredsnæstformænd og bestyrelsesmedlemmer i DSR’s kredse samt Lederforeningen.

De kompetencer der trænes på kurset er:

  • At øge din læsehastighed markant og samtidig sikre, at du forstår alt det du læser.
  • At blive en bedre og mere bevidst læser
  • Skimming, hurtiglæsning og fag-/studielæsning
  • Læsning i helheder i stedet for at læse ord

Kurset inkluderer udover selve dagen:

  • E-mail-opfølgning og hjælp til opstart af nye læser vaner umiddelbart efter temadagen
  • Mulighed for at deltage gratis i Uddannelseshuset halvårlige opfølgningsdage.

Deltagerantal

Max 15 deltagere

Underviser

Konsulent(er) fra Uddannelseshuset.

Tid og sted

Den 8. november 2018 kl. 9.00 – 16.00 i Kreds Syddanmarks lokaler, Vejlevej 121, Fredericia

Kommer du fra Sjælland afholdes temadagen også den 19. september i København, læs mere og tilmeld dig her.

Tilmeld dig her

Tilmeld dig her på siden senest den 1. oktober. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet, hvor Kredsnæstformænd vil have førsteret.