SLS Kursus "At lede aktive"

Hvordan får man aktive engageret i lokalbestyrelsens arbejde? Hvordan giver man god feedback til en SLS-aktiv? Hvordan holder man gode møder? Og hvordan balancerer man SLS-arbejdet med studiet, så der er plads til det hele?

SLS-Kursus i at lede aktive er for dig, der er lokalformand, lokalnæstformand eller kasserer. Målet er, at du bliver bedre til at skabe gejst og engagement i din lokalbestyrelse, så endnu flere bidrager til lokalbestyrelsens arbejde. Så vi kan gøre en endnu større forskel for fremtidens sygeplejersker.

På kurset vil du med udgangspunkt i SLS’ visioner og indsatsområder:

  • Stille skarpt på lokalformandskabets roller og opgaver - både formand, næstformand og kasserer
  • Arbejde med forventningsafstemninger, opfølgning og feedback til aktive
  • Diskutere rammerne for det gode lokalbestyrelsesmøde
  • Lære værktøjer til rekruttering og fastholdelse af aktive

Undervejs vil vi tage på udflugt til Sygeplejehistorisk Museum. Vi vil også få besøg af gæsteundervisere med praktisk og teoretisk erfaring med at give feedback og lede mennesker, der arbejder frivilligt.

Underviser på kurset er konsulent Bjarke Lindemann.

Du bliver del af et stærkt SLS netværk af lokalbestyrelsesformandskaber på tværs af landet.

Tid og sted:

Kurset er med overnatning og varer fra lørdag, 13. oktober 2018 kl. 10:00 til søndag, 14. oktober 2018 kl. 15:00. Vi skal være på Hotel Koldingfjord i Kolding.

Allerseneste tilmeldingsfrist er den 30. september 2018 – men jo før jo bedre. Tilmeldingen sker efter ’først til mølle’-princippet.

NB: Kurset er fortrinsvist for forretningsudvalget samt lokalbestyrelsernes formænd og næstformænd.

Såfremt der er ledige pladser efter 3. september, vil der også blive åbnet op for andre SLS-aktive, der måske går med en lokalformand, -næstformand eller kasserer i maven.

Deltagerantal

Der er plads til 25 deltagere.

Tilmeldingsfrist:

13. september 2018. Tilmelding efter først til mølle princippet.

Yderligere information:

Vedr. programmet: Kontakt Bjarke Lindemann på 29 65 66 41 eller sls@dsr.dk.

Vedr. tilmelding og transport: Lise Embalo på tlf.: 46 95 4057 eller kursusadm@dsr.dk.