Landskursus for det faglige selskab f. Kræftsygeplejersker

“Er kræftsygeplejerskerne klar til udfordringerne i fremtiden? – er du?"

Formål: At sætte fokus på hvilke udfordringer fremtidens patienter med kræft og pårørende har til sygeplejerskerne.

Endeligt program: program_landskursus_fsk_2018.pdf

Vi oplever et sundhedsvæsen, hvor opgaver og forventninger til stadighed bliver flere og sygeplejen og sygeplejerskerne dermed mere presset. Er vi i stand til at følge med, og fortsat tilbyde den bedst mulige sygepleje til kræftpatienter og deres pårørende? Hvilke opgaver kræver det vi løser, hvem skal løse dem, og hvordan gør vi det bedst muligt for og med patienten. Patienter med kræft lever heldigvis længere og har dermed de samme behov, som andre patienter med kroniske lidelser. Hvordan understøtter vi det, og hvilke udfordringer møder vi?

For at belyse denne problematik, har vi inviteret oplægsholdere med forskellige perspektiver på, hvad fremtidens udfordringer kunne byde på. Blandt andet kommer:                                                                                                                                                                                                                                             Louise Fredbo Nielsen, som er fremtidsforsker og holder et oplæg om hvad hendes bud er på fremtidens patienter forventninger til sygeplejen.                                                                                                                                                                                                                                                              Stine Thestrup Hansen, sygeplejersker og holder et oplæg om hvad PRO data gør i mødet med patienten.                                                                                                                                                                                                                                                         Finn Olesen vil sige noget om anvendelse af teknologi i fremtiden sundhedsvæsen.

Pris for deltagelse:

Deltagelse inkl. overnatning i enkeltværelse for medlemmer af DSR/FS: 4200,- kr.

Deltagelse inkl. overnatning i enkeltværelse for ikke medlemmer af DSR/FS: 4950,- kr.

Deltagelse inkl. overnatning i dobbeltværelse for medlemmer af DSR/FS: 3600,- kr.

Deltagelse inkl. overnatning i dobbeltværelse for ikke medlemmer af DSR/FS: 4350,- kr.

Deltagelse eks. overnatning, for medlemmer af DSR/FS: 2700,- kr.

Deltagelse eks. overnatning, for ikke medlemmer af DSR/FS: 3450,- kr.

Spørgsmål vedrørende tilmelding kan rettes til kursussekretær Lise Embalo, tlf.dir.: 46954057 eller email: kursusadm@dsr.dk