Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejerskers konference 2018

Fagligt Selskab for Ledende Sygeplejersker holder efterårets konference på Hotel Fredericia i Fredericia . Vi har sammensat et program med spændende oplæg og med plads til at kunne netværke på tværs af regioner og sektorer.