Lederdag og generalforsamling 2018

Vær med til at starte Lederforeningens tænketank på Lederdagen d. 24. oktober 2018 på ODEON i Odense.

Lederforeningens bestyrelse har besluttet at lave en Tænketank, en tænketank der består af ledende sygeplejersker. Formålet er at bringe viden og synspunkter ind i ledelses og sundhedsdebatten, i det politiske rum, til beslutningstagere og meningsdanner – så fremtidens debat på området er præget af viden, fra dem der står med et stort ansvar: ledende sygeplejersker.

Ledende sygeplejersker i alle afkroge af sundhedsvæsenet kommunalt, regionalt, privat eller statsligt – og på mange forskellige ledelsesniveauer – har en kæmpe indflydelse på hverdagen i sundhedsvæsenet, på kvalitet, udvikling, økonomi, organisationsformer, patienter, borgere, medarbejdere… ja indflydelse i hverdagen er der meget af – men er der nogen der ser det? Og er hverdagsindflydelse nok til at sætte de store linjer, påvirke de politiske beslutninger og rent faktisk sætte en dagsorden i sundhedsvæsenet, som lever op til det der gjorde, at vi hver især valgte at blive ledere?

Lederdagen d. 24. oktober 2018 vil være startskuddet til Lederforeningen i DSR’s tænketank. På Lederdagen vil ledende sygeplejersker på kryds og tværs af landet og sektorer få rum til at inspirere hinanden, få nye input og måske få lyst til at ytre sig i det offentlige rum og få endnu mere indflydelse – og måske få blod på tanden til at blive medlemmer af Lederforeningens tænketank.

Tilmelding

 

Program for Lederdag og Generalforsamling 2018

Kl. 10.00–10.15 Lederforeningens tænketank
Velkommen og historien om Lederforeningens nyeste satsning: En tænketank bestående af ledende sygeplejersker v. Irene Hesselberg

Kl. 10.15-11.15 Tanker ind i en tænketank
Vi har inviteret 2 ledende sygeplejersker til at dele deres tanker om nogle af de udfordringer og muligheder der sætter sit præg på sundhedsvæsenet, nemlig Økonomi, Rekruttering, Sammenhængende sundhedsvæsen og Teknologi. Emner som vil være de første nedslagspunkter for arbejdet i Lederforeningens tænketank.

Oplægsholdere vil bl.a. være:
Trine Holgersen som er vicedirektør på Næstved, Ringsted Slagelse sygehuse Region Sjælland. Trine har tidligere været hospitalschef på Aleris-Hamlet København, professionschef i Dansk Sygeplejeråd og sygeplejechef på Hillerød Sygehus. Trine har bl.a. været stærkt involveret i udviklingen og udrulningen af Sundhedsplatformen.

Kl. 11.15-12.30 Frokost og markedsplads
Mød og få gode tilbud i markedsstandene. Spis en dejlig frokost i Odeon skønne omgivelser. Bliv inspireret i Lederforeningens tænketanksstande, hvor du kan finde analyser, artikler mm om de 4 tænketanksemner samt kan få en snak om de udfordringer og muligheder du ser.

Kl. 12.30-14.15 On the spot - tænketanke
I denne seance kan du indgå i en midlertidig tænketank. Du kan enten indgå i en tænketank under et af de overordnede emner: Økonomi, Rekruttering, Sammenhængende sundhedsvæsen eller Teknologi. Under hvert overordnet emne, vil være en række underemner, som vil være omdrejningspunktet for den enkelte tænketank. I vil være ca. 12 personer i din tænketank. Og I vil have en moderator, som hjælper drøftelserne på vej, og som sørger for at opsamle jeres drøftelser, så de kan blive præsenteret på den efterfølgende markedsplads samt blive taget med ind i Lederforeningens tænketank.

Kl. 14.15-15.00 Kaffe og markedsplads
På markedspladsen vil du i Lederforeningens tænketanks boder blive præsenteret for dele af de drøftelser som har været i ’on the spot’ - tænketankene. Hvis du har fået blod på tanden til at deltage i Lederforeningens tænketank, eller du vil høre mere, vil du også finde en bod til dette

Kl. 15.00-ca. 17.00 Generalforsamling

Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Godkendelse af dagsorden
  4. Godkendelse af forretningsorden
  5. Beretning om Lederforeningen i DSR
  6. Forelæggelse af regnskab og budget til orientering
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen fremsendes senest d. 10. oktober 2018 til lederforeningen@dsr.dk

Vedtægter for Lederforeningen.

Kl. ca. 17.00-18.00 Netværkscafe med servering af tapas

Tilmelding