Arbejdsstillinger

Vær opmærksom på arbejdsstillinger og bevægelser, når du udføre sygepleje.

Inspiration til den gode forflytning

Dansk Sygeplejeråd har i regi af Brancearbejdsmiljørådet Social & Sundhed medvirket til et E-læringsmodulet, der giver viden om:

  • Hvorfor det er vigtigt med god forflytningsteknik
  • Hvad man skal være særligt opmærksom på ved forflytninger
  • Hvordan god forflytningsteknik kan hjælpe både borgeren og den ansatte

Der sættes fokus på forflytninger i hospital, hjemmepleje, plejehjem og døgninstitution.

Læs mere information om E-læring om forflytning

Få mere rådgivning og flere værktøjer på BAR SOSU´s hjemmeside forflyt.dk

Andre nyttige tips

Mange sygeplejehandlinger forudsætter at man som sygeplejerske tænker grundigt over, hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så det er muligt at anvende korrekte arbejdsstillinger og dermed forebygge muskel-skelet-besvær.

I lærebogen 'Ergonomi - krop og belastning' er der beskrevet en række gode idéer til, hvordan det kan gøres i praksis, fx i forhold til sengeredning, sårpleje, hårvask, bækken- og medicingivning.

Der lægges bl.a. vægt på, at den studerende / sygeplejersken:

  • sikrer, at hun kan se arbejdsfeltet uden selv at rotere i kroppen, læne sig langt frem eller forover, dvs. at sygeplejersken sørge for god lejring af borgeren/patienten
  • hyppigt skifter arbejdsstilling
  • kan højdeindstille seng, bord, skammel m.m.

På www.youtube.com er det også muligt at finde korte videosekvenser, fx om arbejdsstillinger i forbindelse med sårpleje. Skriv evt. bogens titel i søgefeltet.