Regler for genindmeldelse

Hvis du ikke er medlem af DSR, men overvejer at melde dig ind, så vær opmærksom på dine rettigheder. Det gælder også, hvis du tidligere har været medlem og ønsker at melde dig ind igen.

Er du tidligere medlem af DSR?

Alle tidligere medlemmer, som meldte sig ud efter april 2008, skal efterbetale konfliktkontingent for at blive medlem igen.

Herudover skal du have været medlem igen i mindst tre måneder for at kunne få juridisk bistand og modtage egentlig sagsbehandling i forhold til en konkret sag. Sagen skal være opstået efter indmeldelsestidspunktet. Nedenfor kan du se forskellen på reglerne.
                 

Herudover gælder

For studerende og nyuddannede

SLS-medlemmer har en måneds gratis kontingent den første måned efter dimissionen og overgår som altid automatisk til medlemskab i DSR 

Nyuddannede, der tidligere har været medlem af SLS, men som genindmelder sig senest en måned efter dimissionen, kan til enhver tid få juridisk bistand og behandlet en sag, der er opstået efter indmeldelsestidspunktet

Nye medlemmer

Nye medlemmer af DSR, der ikke tidligere har været medlem af DSR (heller ikke som medlem af SLS) kan til enhver tid få juridisk bistand og behandlet en sag, der er opstået efter indmeldelsestidspunktet.  

Alle sygeplejersker, som melder sig ind i DSR har ret til råd og vejledning i generelle spørgsmål fra indmeldelsestidspunktet. 

Tidligere medlemmer

Medlemmer, der har været udmeldt, fordi de i en periode har været væk fra sygeplejefaget eller arbejdet i udlandet er ikke berørt af ovenstående. Dette gælder også medlemmer, der skifter fra passiv til aktiv medlemsstatus 

Se også