Repræsentationer

Dansk Sygeplejeråd er repræsenteret i en række råd, udvalg, bestyrelser og i andre organisationer.

Forretningsmæssige forbindelser 

Faglige organisationer

Øvrige foreninger og interesseorganisationer

Internationale repræsentationer

Udvalg og nævn

Arbejdsgrupper

 

Forretningsmæssige forbindelser Navn
LB Forsikring A/S – Sygeplejerskernes Forsikringsselskab
Bestyrelse – Generalforsamling
Anni Pilgaard, 1. næstformand
Forbrugsforeningen af 1886
Bestyrelse
Formand for bestyrelsen: Grete Christensen, formand DSR
Forbrugsforeningen af 1886,
Repræsentantskab herunder A/S Knudemosen

Grete Christensen, formand DSR

Vibeke Westh, kredsformand Kreds Hovedstaden

Anni Pilgaard, 1. næstformand

Lars Pram, adm. direktør DSR

Bente Ystrøm, økonomi- og driftchef DSR 

Hotel Koldingfjord A/S, Bestyrelse

​Næstformand for bestyrelsen: Grete Christensen, formand DSR

Lars Pram, adm. direktør DSR

​Lån & Spar Bank, Bestyrelse Grete Christensen, formand DSR
Lån & Spar Bank, Lokalråd – Esbjerg

Anne Nissen, medlem af kredsbestyrelsen Kreds Syddanmark

Jytte Pharao-Bonde, kredsnæstformand Kreds Syddanmark

Lån & Spar Bank, Lokalråd – Hillerød Mette Sofie Haulrich, kredsnæstformand Kreds Hovedstaden
Lån & Spar Bank, Lokalråd – Kolding John Christiansen, kredsformand Kreds Syddanmark

Helle Kruse Hansen, kredsnæstformand Kreds Syddanmark

Lån & Spar Bank, Lokalråd – Odense Line Gessø Storm Hansen, kredsnæstformand Kreds Syddanmark

Mads Dippel Rasmussen, kredsnæstformand Kreds Syddanmark

​Lån & Spar Bank, Lokalråd – Roskilde Søren Petersen, kredsnæstformand Kreds Sjælland
​Lån & Spar Bank, Lokalråd – Aalborg Jytte Wester, kredsformand Kreds Nordjylland

Helle Kjærager Kanstrup, kredsnæstformand Kreds Nordjylland

Lån & Spar Bank, Lokalråd – Aarhus

Leon Sørensen, medlem af kredsbestyrelsen Kreds Midtjylland

Maria Greve Svendsen, kredsnæstformand Kreds Midtjylland

Lån & Spar Bank, Repræsentantskab Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR

Dorte Steenberg, 2. næstformand DSR

Vibeke Westh, kredsformand Kreds Hovedstaden

Peter Damgaard Jensen, adm. direktør PKA

Bente Ystrøm, økonomi- og driftschef DSR

Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S,
Bestyrelse
Grete Christensen, formand DSR

Dorte Steenberg, 2. næstformand DSR

Gitte Tinning, organisationschef DSR

​Sygeplejerskernes Fritidsboliger A/S, Direktør Lars Pram, adm. direktør DSR
​Forhandlingsfællesskabet, Bestyrelse Grete Christensen, formand DSR

Anni Pilgaard, 1. næstformand (suppl.)

Forhandlingsfællesskabet, Repræsentantskab Grete Christensen, formand DSR

Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR

Dorte Steenberg, 2. næstformand DSR

Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen

Jytte Wester, kredsformand Kreds Nordjylland 

Charlotte Falkvard, formand for Radiograf Rådet

Forhandlingsfællesskabet, Forhandlingsudvalget Grete Christensen, formand DSR

Anni Pilgaard, 1. næstformand (suppl.)

Forhandlingsfællesskabet, den kommunale forhandlingsdelegation Grete Christensen, formand DSR
Forhandlingsfællesskabet, den regionale forhandlingsdelegation Grete Christensen, formand DSR
Faglige organisationer Navn
 
Centralorganisationen af 2010 (CO10), Bestyrelse

Grete Christensen, formand DSR

Dorte Steenberg, 2. næstformand DSR (suppl.)      

Centralorganisationen af 2010 (CO10), Repræsentantskab

Grete Christensen, formand DSR

Dorte Steenberg, 2. næstformand DSR

Helle Varming, forhandlingchef DSR

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Dorte Steenberg, 2. næstformand DSR
Danmarks Pædagogiske Universitet
(DPU), Repræsentantskab
Dorte Steenberg, 2. næstformand DSR
​Dansk Selskab for Patientsikkerheds,
Bestyrelse
Grete Christensen, formand DSR
Dansk Sygeplejehistorisk Fond

​Formand for fondens bestyrelse: Grete Christensen, formand DSR

Peter Damgaard Jensen, adm. direktør PKA

Lars Pram, adm. direktør DSR

Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum,
Bestyrelse

Formand for bestyrelsen: Grete Christensen, formand DSR

John Christiansen, kredsformand Kreds Syddanmark

Lars Pram, adm. direktør DSR

Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond, Bestyrelse

Grete Christensen, formand for DSR

Dorte Steenberg, 2. næstformand for DSR

Anja Toftbjerglund Laursen, Kredsformand kreds Midtjylland

Lars Bo Nielsen, dr.med., dekan, Health, Aarhus Universitet

Lars Pram, adm. direktør DSR

Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA), Bestyrelse Formand for DSA: ​Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR
​Fagbevægelsens U-landssekretariat Grete Christensen, formand DSR
FTF - Lederråd, Forretningsudvalg Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen i DSR
FTF - Udvalg om arbejdsliv Bestyrelsesmedlem: Dorte Steenberg, 2. næstformand DSR
FTF - Udvalg om uddannelse, kompetence og faglighed Dorte Steenberg, 2. næstformand DSR

Suppleant: John Christiansen, kredsformand Kreds Syddanmark

​FTF - Udvalg om velfærd, vækst og
beskæftigelse
Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR

Suppleant: Bente Alkærsig Rasmussen, kredsnæstformand Kreds Midtjylland

​FTF - Forretningsudvalg Næstformand for FTF: Grete Christensen, formand DSR

Suppleant: Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR

FTF - Kongres

​DSR’s formand

(2) DSR´s næstformand

(4) Kreds Hovedstaden: Kredsformand, 1. kredsnæstformand + 2 delegerede fra Kreds Hovedstaden

(4) Kreds Sjælland: Kredsformand, 1. kredsnæstformand + 2 delegerede fra Kreds Sjælland

(4) Kreds Syddanmark: Kredsformand, 1. kredsnæstformand + 2 delegerede fra Kreds Syddanmark

(4) Kreds Midtjylland: Kredsformand, 1. kredsnæstformand + 2 delegerede fra Kreds Midtjylland

(4) Kreds Nordjylland: Kredsformand, 1. kredsnæstformand + 2 delegerede fra Kreds Nordjylland

(1) Formand for Lederforeningen

(1) Formand for SLS

(2) Formand for RadiografRådet + en repræsentant mere fra RadiografRådet

(4) Repræsentanter fra DSR´s sekretariat

FTF - Repræsentantskab

DSR´s formand

(2) DSR næstformænd

(2) Kreds Hovedstaden: Kredsformand og 1. næstformand

(1) Kreds Nordjylland: Kredsformand

(2) Kreds Syddanmark: Kredsformand og 1. næstformand

(2) Kreds Sjælland: Kredsformand og 1. næstformand

(2) Kreds Midtjylland: Kredsformand og 1. næstformand 

(1) RadiografRådet: Formand

FTF - Sektion K´s arbejdsudvalg Grete Christensen, formand DSR

Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR

FTF, Politisk EU-udvalg ml. FTF, LO og AC Grete Christensen, formand DSR
Københavns og Frederiksbergs Fællesrepræsentation Vibeke Westh, kredsformand​ Kreds Hovedstaden
M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Ole Toftdahl Sørensen, professionschef DSR
​Pensionskassen for Sygeplejersker,
Bestyrelse
Grete Christensen, formand DSR

Suppleant: Jytte Wester, kredsformand Kreds Nordjylland

Dorte Steenberg, 2. næstformand DSR

Suppleant: John Christiansen, kredsformand Kreds Syddanmark

PKA Holding og PKA A/S Næstformand: Grete Christensen, formand DSR

Suppleant: Dorte Steenberg, 2. næstformand DSR

Dignity Dorte Steenberg, 2. næstformand DSR
Samarbejdet mellem Københavns og
Frederiksbergs Tjenestemænds
Fællesvirksomhed (KFTF)
Kreds Hovedstaden
Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg Grete Christensen, formand DSR (formand for sundhedskartellet)

Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR

Øvrige foreninger og interesseorganisationer Navn
 
​Foreningen Sex og Samfund,
Repræsentantskab
Susanne Jørgensen, sundhedsplejerske

Christina Louise Lindhardt, sundhedsplejerske

DSR´s sekretariat

Foreningen til fremskaffelse af boliger for ældre og enlige, Bestyrelse Irene Hesselberg, formand for Lederforeningen
ForælderFonden, Repræsentantskab DSR’s sekretariat
Komitéen for Sundhedsoplysning,
Det Sagkyndige Udvalg
DSR´s sekretariat
​Komitéen for Sundhedsoplysning,
Styrelse

​Dorte Steenberg, 2. næstformand DSR

Suppleant: DSR´S sekretariat

Kvinderådet, Repræsentantskab

Vibeke Westh, kredsformand Kreds Hovedstaden​

Emilie Haug Rasch, SLS formand

Ulla Birk Johansen, kredsnæstformand Kreds Sjælland

Kvinderådet, Styrelse 2. Næstforkvinde: Line Gessø Storm Hansen, kredsnæstformand Kreds Syddanmark
​Sygeplejerskekohorten DSR’s sekretariat
Det Kriminalpræventive Råd, Udvalget for børn og unge Maj-Britt Elstrøm

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Bestyrelse

Grete Christensen, formand DSR
Internationale repræsentationer Navn
 
European Federation of Nurses
Associations (EFN)
Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR
​International Council of Nurses (ICN),
Repræsentantskab (CNR)
Grete Christensen, formand​ DSR

Lars Pram, adm. direktør DSR

Public Services International (PSI),
Repræsentation ved kongres
Grete Christensen, formand DSR
​Sygeplejerskers Samarbejde i Norden (SSN), Bestyrelse Formand for SSN: Grete Christensen, formand DSR​

Suppleant: Anni Pilgaard, 1. næstformand

The European Federation of Public
Service Unions (EPSU), Social- og
Sundhedskomité
Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR
​The European Forum of National Nursing and Midwifery Associations and WHO (EFNNMA & WHO), Bestyrelse Vibeke Westh, kredsformand​ Kreds Hovedstaden
Policy Board - Wellness Centre Swaziland Grete Christensen, formand DSR
Udvalg og nævn Navn
 
Branchearbejdsmiljørådet for social
og sundhed (BAR SoSu)
Dorte Steenberg, 2. næstformand DSR

Suppleant: DSR’s sekretariat

Dansk Råd for Genoplivning Majken Dam Frederiksen, FSAIO

DSR’s sekretariat

Sundhedsministeriet,     
Det rådgivende Praksisudvalg
Dorte Steenberg, 2. næstformand DSR
Patientombuddet, Nationalt Forum Anni Pilgaard, 1. næstformand DSR
Sundhedsstyrelsen: Dansk netværk for
Tobaksforebyggelse
DSR’s sekretariat
Sundhedsstyrelsen: Nationale rådgivende komité for beredskab mod pandemisk influenza (Pandemigruppen) Hygiejnesygeplejerske Kirsten Kristoffersen, Hvidovre Hospital
Sundhedsstyrelsens Råd for Sygeplejerskers Special- og Videreuddannelser Dorte Steenberg, 2. næstformand DSR

DSR´s sekretariat

Arbejdsgrupper Navn
 
Nationale Forskningscenter for arbejdsliv, følgegruppe DSR’s sekretariat
Projekt God Klinisk Vejledning (Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner) DSR’s sekretariat
Projekt Det Brugerinddragende Hospital (Videnscenter for Brugerinddragelse) Dorte Steenberg, 2. næstformand
Videnscenter for Arbejdsmiljø, følgegruppe DSR's sekretariat
STARS* (Strategisk Alliance for Register og Sundhedsdata) Dorte Steenberg, 2. næstformand
Forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen (KL og Sundheds- og Ældreministeriet ), følgegruppe Ole Toftdahl Sørensen, Professionschef DSR