Kongres 2016

Dansk Sygeplejeråd afholdte kongres fra den 9. maj til den 12. maj. Her satte kongressen fokus på rammerne for sygeplejerskers arbejde og fag under temaet ’Et bæredygtigt sundhedsvæsen’.

Et bæredygtigt sundhedsvæsen 

Kongres 2016  fik temaet 'Et bæredygtigt sundhedsvæsen', da Dansk Sygeplejeråd ønskede at sætte fokus på sygeplejerskers muligheder for at udøve sygepleje, som var fagligt forsvarlig og af høj kvalitet. 

Udtalelser fra kongressen: 

> Appel til Christiansborg: Sygeplejerskerne skal have mere i løn

> Politikerne må tage ansvar for prioritering i sundhed

 

Fakta om Kongressen

Kongressen er DSR's øverst besluttende myndighed. Her formes organisationens politik, som organisationen skal arbejde efter.

Kongressen består af de fem kredsbestyrelser, formanden og næstformændene samt seks repræsentanter fra Sygeplejestuderendes Landssammenlutning (SLS) og syv repræsentanter fra Lederforeningen i DSR. Der afholdes ordinær kongres hvert andet år, men kongressen kan også indkaldes i særlige tilfælde f.eks. ved overenskomstforhandlinger.

Åbning af kongressen

Mandag d. 8. maj åbnede kongressen med taler og paneldebat om det overordnede tema 'Et bæredygtigt sundhedsvæsen'. Se video af kongresåbningen.

Åbningstaler fra Dansk Sygeplejeråds kongres 2016

Se åbningstale fra formand for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen efterfulgt af tale fra sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V). Afsluttende var der debat med Grete Christensen (DSR), Bent Hansen (Danske Regioner) og Thomas Adelskov (KL).

Temadrøftelse om 'Et bæredygtigt sundhedsvæsen'

På kongressens anden dag var fokus en debat om ledelse, kompetencer og fagligt fællesskab.

Ansvar, lederskab og løsninnger

Dansk Sygeplejeråd lagde op til, at debatten på kongressen tog udgangspunkt i mulighederne for at udøve kvalificeret sygepleje.

Ledelse og organisering

’Et bæredygtigt sundhedsvæsen’ handler blandt andet om, hvordan vi får en bedre organisering og ledelse på sygeplejerskers arbejdspladser til fordel for arbejdsmiljøet.

Dansk Sygeplejeråd skal være med til at skabe gode rammer for sygeplejerskers arbejde ved at insistere på faglig og nærværende ledelse og hensigtsmæssig organisering på den enkelte arbejdsplads.

Sygeplejerskers kompetencer og udvikling

Det er vigtigt at sætte fokus på, hvordan vi udvikler sygeplejerskers kompetencer og muligheder for individuel faglig udvikling.

Dansk Sygeplejeråd mener, at netop disse fokusområder vil styrke sygeplejefaget og sørge for den bedst mulige behandling af patienter.

Et stærkt fagligt fællesskab

Vi skal værne om det faglige fællesskab blandt sygeplejersker, som sikrer kvalificeret sygepleje.

Fælles faglig aktivitet styrker den kollektive bevidsthed og erfaringsudvekslingen på tværs af arbejdspladserne og sørger for, at patienterne får den bedst mulige behandling på tværs af afdelinger og sektorer.

Samlet papir om ’Et bæredygtigt sundhedsvæsen’

Sygeplejersker har en stærk faglighed og spiller en vigtig rolle i sundhedsvæsnet, men det er ikke alt - sygeplejersker har også høj værdi for det øvrige samfund: Når sygeplejersker får mulighed for at udøve kompetent og fagligt forsvarlig sygepleje, så stiger befolkningens samlede sundhed. Og det kommer os alle sammen til gavn. 

Derfor sætter DSR ’Et bæredygtigt sundhedsvæsen’ på den politiske dagsorden i forbindelse med Kongres 2016. 

Hent Dansk Sygeplejeråds papir på " Et bæredygtigt sundhedsvæsen"

International sygeplejerskedag

Udover behandling af kongresforslag var der torsdag d. 12. maj også tid til at markere international sygeplejerskedag

Se videoen fra kongressen

Sygeplejersker fejrede international sygeplejerskedag torsdag d. 12. maj ved at sætte fokus på et bæredygtigt sundhedsvæsen.

De besvarer spørgsmålet:
"Hvad skal forandres i sundhedsvæsenet, for at du kan yde endnu bedre pleje og behandling?

Læs også nyheden om international sygeplejerskedag

Aktivitet på de sociale medier

I 2016 foregik kongressen også på Twitter, Facebook, YouTube og Instagram, hvor vi undervejs debatterede under hashtagget #DSRKongres.