Tema

Sundhedsreform

Regeringen har bebudet en reform af det danske sundhedsvæsen, som ikke er set større, siden regionerne blev skabt for ti år siden. Her på temasiden samler vi Dansk Sygeplejeråds holdninger til de forskellige udspil, vi linker til de selve udspillene, og du kan læse nyheder inden for området.

Otte anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd


Dansk Sygeplejeråd har en stribe anbefalinger til, hvad vi mener bør være en del af en sundhedsreform. Overordnet set vil vi hellere tale om faglighed, sammenhæng, tid og flere penge. Vi mener ikke, at tiden er til en stor strukturreform, som vil koste en masse ressourcer uden at løse de grundlæggende problemer, at finansieringen af sundhedsvæsenet ikke følger med de stigende udgifter, og at der er alvorlig mangel på sygeplejersker.

Her kan du se Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til politikerne på otte konkrete områder, og de fakta, som ligger bag anbefalingerne.
 

1. Der skal være 6000 sygeplejersker mere i 2025 

Uddannelserne skal øge optaget og mindske frafaldet, flere skal på fuld tid og det skal være attraktivt at blive i faget.

Læs anbefalingen

2. Sundhedsvæsenets økonomi og styring

Regeringen planlægger en vækst i den offentlige sektor på 0,4 pct. Alene befolkningsudviklingen kræver en vækst på 1,1 pct. for at sundhedsvæsnet kan følge med.

Læs anbefalingen

3. Sygeplejersker skal have selvstændigt virksomhedsområde

Sygeplejersker skal bidrage i endnu større omfang til at få løst opgaverne i fremtidens sundhedsvæsen.

Læs anbefalingen

4. Sammenhængende og helhedsorienteret sundhedsvæsen

En koordinerende forløbssygeplejerske skal være en ret for patienterne, der skal investeres den rette indsats, og kvalitetsudvikling skal være et fælles ansvar for parterne i komplekse forløb.

Læs anbefalingen

5. Rust det nære sundhedsvæsen til at varetage nye opgaver

En fjerdedel af patienterne med KOL og type 2-diabetes skal fremover behandles lokalt. Det kræver, at kommuner og almen praksis er rustet til at varetage opgaven.

Læs anbefalingen

6. Der er brug for en ambitiøs vision for psykiatrien

Psykiatrien har for få senge, for få specialuddannede sygeplejersker, og der er behov for en tidlig forebyggende indsats.

Læs anbefalingen

7. Socialsygeplejersker og sundhedsplejersker skaber mere lighed i sundhed

Der skal være socialsygeplejersker i alle regioner, sundhedsplejersken skal på 3-års hjemmebesøg, og der skal uddannes flere sundhedsplejersker. Det vil skabe mere lighed.

Læs anbefalingen

8. Sundhedsvæsenets organisering og struktur

Der skal skabes reelle og forpligtende sammenhængene patientforløb mellem praktiserende læge, kommune og region. Den demokratiske kontrol er vigtig og sygeplejefaglig ledelse giver gode patientforløb

Læs anbefalingen

 

Sammenhængsreform

Regeringens sammenhængsreform er bygget op omkring seks reformspor, der handler om afbureaukratisering, digital service, helhedsorienterede indsatser, ledelse og kompetencer, sundhed og unge. Sundhedsreformen er dermed en del af regeringens sammenhængsreform.
Andre parter har også også fremlagt sundhedsudspil. Dem kan du også læse her.