Officielle dokumenter

Her kan du finde: Dagsordener og referater fra Seniorsammenslutningens landsbestyrelsesmøder, referat fra generalforsamling, fra møder mellem landsbestyrelsen og kontaktudvalgsformænd samt udtalelser vedtaget i bestyrelsen.

Udtalelser

Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet

Seniorsammenslutningens landsbestyrelse har vedtaget en udtalelse om frivilligt arbejde i sundhedsvæsenet.

  • Den frivillige kan påtage sig opgaver, der ikke er nedfældet i lovgivningen, men som defineres i samarbejde med det ansatte personale.
  • Frivillige udfører opgaver, der ikke er en ydelse, som borgeren har retskrav på.
  • Den frivillige organiserer sig i en forening eller et netværk, hvilket giver den frivillige tryghed i det daglige.
  • Det frivillige sociale arbejde skal drives af lysten og evnen til at hjælpe og være noget for andre.
  • Socialt frivilligt arbejde er et bidrag og supplement til de offentlige tilbud.
  • Vi skal ikke gå ind og tage arbejdet fra de ansatte.
  • Hvis vi går ind i frivilligt arbejde, bør det være for at støtte sociale funktioner og dermed aflaste de pårørende.
  • Den frivillige skal tilbydes kurser og temadage for at styrke og uddanne de frivillige.
  • Vi vil i øvrigt henvise til det materiale, der ligger om frivilligt arbejde på en del hospitaler og i nogle kommuner samt i kredsene.

Du kan hente dokumentet med udtalelsen ned her:  Frivilligt arbejde i sundhedsvæsnet

Referater fra Seniorsammenslutningens generalforsamlinger

2018

Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 1. august på Rødding Højskole. Du kan læse referatet her: Referat fra generalforsamling i seniorsammenslutningen 2018

2017

Landssammenslutningen afholdt generalforsamling den 9. august på Brandbjerg Højskole. Du kan læse referatet her: Referat fra generalforsamling 2017

Referater og dagsordner fra bestyrelsens møder

2018
 

Landsbestyrelsen holder bestyrelsesmøde den 3. og 4. september 2018. Du kan læse referatet fra mødet her: Referat bestyrelsesmøde 3.-4.9.2018

Landsbestyrelsen holder bestyrelsesmøde den 16. og 17. april 2018. Du kan læse referatet fra mødet her: Referat møde i landsbestyrelsen16.04.18 + 17.04.18

Landsbestyrelsen holder bestyrelsesmøde den 19. og 20. februar 2018. Du kan læse referatet fra mødet her:  Referat fra bestyrelsmøde 19.02.18-20.02.18

2017

Landsbestyrelsen holdt bestyrelsesmøde den 13. og 14. november 2017. Du kan læse referatet fra mødet her:  Referat fra bestyrelsesmøde 13.-14.11.2017

Landsbestyrelsen holdt bestyrelsesmøde den 25.-26. september 2017. Du kan læse referatet fra mødet her:  Referat fra bestyrelsesmøde 25.-26.9.2017

Landsbestyrelsen holdt bestyrelsesmøde den 6. august på Brandbjerg Højskole. Du kan læse referatet fra mødet her: Referat fra bestyrelsesmøde 6.8.2017

Landsbestyrelsen holdt bestyrelsesmøde den 31.5. og 1.6.2017. Du kan læse referatet fra møderne her Referat bestyrelsesmøde 31.5.-1.6.2017


2016

Landsbestyrelsen og kontaktudvalgene holdt møde den 18. maj i Fredericia. Læs referatet her  Referat bestyrelse og kontaktudvalg 18. maj 2016