Søgepuljen

Alle aktive kan søge midler fra søgepuljen til at lave aktiviteter for SLS’ medlemmer.

Søgepuljen er til for at afdelingerne kan få dækket udgifter til aktiviteter, der involverer medlemmer og aktive. Alle afdelinger kan søge penge i søgepuljen. Her på siden kan du læse mere om:

Der er ikke nogen grænse på ansøgningernes størrelse, men forretningsudvalget vurderer ansøgningerne ud fra en samlet vurdering af hele puljen.

Kriterier for ansøgningen

Ideen bag søgepuljen er, at give mulighed for at lave aktiviteter for SLS’ medlemmer. For at at kunne få penge fra søgepuljen til en aktivitet, skal den ligge indenfor rammerne af SLS’ politik. Og så skal aktiviteten opfylde flest muligt af disse punkter:

 • Bidrage til at synliggøre SLS
 • Være for SLS-aktive og medlemmer
 • Sikre en god drift af afdelingen

Forretningsudvalget administrerer midlerne i søgepuljen. Dette betyder, at de kritisk vurderer ansøgninger op imod de stillede kriterier, og om nytteværdien er til gavn for medlemmerne. Landsbestyrelsen har vedtaget Søgepuljekriterierne, som er den overordnede ramme for forretningsudvalgets behandling af søgepuljeansøgniger. 

Sådan søger I

Hver lokalbestyrelse kan kun få godkendt én søgepuljeansøgning ad gangen. Det er muligt derudover at få forhåndsgodkendt en efterfølgende aktivitetet, men I kan først igangsætte aktiviteten og få udbetalt pengene til den, når regnskabet fra den forrige aktivitetet er godkendt. 

 1. I udfylder ansøgningsskemaet (wordfil).
 2. I sender det udfyldte ansøgningsskema (som Word-fil) til sls@dsr.dk. Skriv 'søgepuljeansøgning' i emnefeltet.
 3. Forretningsudvalget behandler jeres søgepuljeansøgning. Sagsbehandlingstiden er som udgangspunkt en måned. I bør vente med at igangsætte aktiviteten, til I har hørt fra forretningsudvalget.
 4. Hvis I sender en ansøgning mindre end en måned før aktiviteten skal sættes igang, kan forretningsudvalget hastebehandle jeres ansøgning. Det kræver dog , at alle i forretningsudvalget bakker op om jeres søgepuljeansøgning. I bør derfor vente med at igangsætte aktiviteten, til I har hørt fra forretningsudvalget. 
 5. I modtager svar fra forretningsudvalget. Får I godkendt jeres søgepuljeansøgning, overføres midlerne til afdelingens konto, og I kan sætte aktiviteten i gang.

Søgepuljeregnskab

Hvis jeres afdeling har fået penge fra søgepuljen til en aktivitet, skal I senest 14 dage efter at aktiviteten er afholdt indsende regnskab og bilag og tilbageføre evt. overskydende beløb til SLS.

Sådan gør I:

 1. I udfylder skabelon til søgepuljeregnskab og tager billeder af kvitteringerne.
 2. I sender søgepuljeregnskabet som Excel-fil og billeder af kvitteringer til sls@dsr.dk. Skriv 'søgepuljeregnskab' i emnefeltet.
 3. Har I ikke brugt alle de penge til aktiviteten, som I har fået bevilget, skal I tilbageføre resten til SLS.  Skriv mail til sls@dsr.dk for at få oplyst kontonummer, hvis I skal tilbageføre overskydende beløb fra et søgepuljearrangement.

Husk, at I også skal følge SLS'  økonomiske regler, når I afholder søgepuljearrangementer.

Andre relevante artikler