AMiR i Syddanmark

Relevante informationer for AMiR i Syddanmark.

Nyvalgt AMiR

Balance i arbejds- og privatlivet

Som nyvalgt AMiR skal du udfylde en AMiR anmeldelsesblanket. Du kan også læse mere om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med valget:

Læs mere om valg til AMiR og anmeld dig her

For at kunne deltage i DSRs brancherettede arbejdsmiljøuddannelse forudsættes det, at du har gennemført introduktionsforløbet.

 

 

Introduktionsdag for nye AMiR

Hvis du vil vide mere

Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant er det vigtigt, at du hurtigt får kendskab til kredsen, DSR samt AMiRs rolle i organisationen. Kreds Syddanmark holder introdag for nyvalgte AMIR. Førstkommende introdag er den 21. november 2018, og mødet holdes i kredsens lokaler i Fredericia - tilmeld dig her

Hvis du er nyvalgt AMiR og har anmeldt dit valg til DSR, vil du modtage en mail med indbydelse til introdagen og et rammeprogram for dagen. Såfremt du ikke har hørt fra kredsen, bedes du kontakte os på syddanmark@dsr.dk eller tlf.: 7021 1668 i vores åbningstid.

Bemærk at du også skal afmelde dit hverv som AMiR, hvis du fratræder hvervet. Dette sker på hjemmesiden ved at udfylde en afmeldelsesblanket.

 

Din kompetenceudvikling Arbejdsmiljø figur 3

Din kompetenceudvikling i Kreds Syddanmark

Orienter dig i Kreds Syddanmarks aktiviteter og tilbud til TR, FTR og AMiR.

Du kan orientere dig og blive inspireret til din egen kompetenceudvikling inden for følgende spor:

Introduktion og Grunduddannelser

Personlig udvikling

Interessevaretagelse

Politik og organisation

Arbejdsmiljø

Strategi og styring

Gå til Din kompetenceudvikling i Kreds Syddanmark

 

 

 

Møder for AMiR i 2018

 

TR og AMiR kvartalmøder 2018

I 2018 holdes der TR og AMiR kvartalsmøder i september måned.

Odense, den 10. september
Fredericia, den 11. september
Esbjerg, den 24. september
Rødekro, den 25. september

Her finder du programmet
Invitation til fællesmøde for TR, AMiR, ledere og KB i Kolding, den 5. november

 

Tilmelding sker på Kreds Syddanmarks hjemmeside.

www.dsr.dk/syddanmark