AMiR i Syddanmark

Relevante informationer for AMiR i Syddanmark.

Nyvalgt AMiR

Balance i arbejds- og privatlivet

Som nyvalgt AMiR skal du udfylde en AMiR anmeldelsesblanket. Du kan også læse mere om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med valget:

Læs mere om valg til AMiR og anmeld dig her

For at kunne deltage i DSRs brancherettede arbejdsmiljøuddannelse forudsættes det, at du har gennemført introduktionsforløbet.

Afmeldelse: Bemærk at du også skal afmelde dit hverv som AMiR, hvis du fratræder hvervet. Dette sker på hjemmesiden ved at udfylde en afmeldelsesblanket her.

 

 

Introduktionsdag for nye AMiR

Hvis du vil vide mere

Som nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant er det vigtigt, at du hurtigt får kendskab til kredsen, DSR samt AMiRs rolle i organisationen. Kreds Syddanmark holder introdag for nyvalgte AMIR.

Næste introdag for nyvalgte AMiR er den 9. maj 2023, og mødet holdes i kredsens lokaler i Fredericia.

Klik her for at tilmelde dig introdagen den 9. maj 2023.

Hvis du er nyvalgt AMiR og har anmeldt dit valg til DSR, vil du modtage en mail med indbydelse til introdagen og et rammeprogram for dagen. Såfremt du ikke har hørt fra kredsen, bedes du kontakte os på syddanmark@dsr.dk eller tlf.: 7021 1668 i vores åbningstid.

 

Din kompetenceudvikling Arbejdsmiljø figur 3

Din kompetenceudvikling i Kreds Syddanmark

Orienter dig i Kreds Syddanmarks aktiviteter og tilbud til TR, FTR og AMiR.

Du kan orientere dig og blive inspireret til din egen kompetenceudvikling inden for følgende spor:

Introduktion og Grunduddannelser

Personlig udvikling

Interessevaretagelse

Politik og organisation

Arbejdsmiljø

Strategi og styring

Gå til Din kompetenceudvikling i Kreds Syddanmark

 

 

 

 

Møder for AMiR i 2023

Årsoversigt for AMiR møder i 2023

Introdag for nye AMiR:

9. maj: Introdag for nye AMiR (dsr.dk)

Fællesmøde for TR, AMiR, KB og ledere:

23. maj: Fællesmøde for TR, AMiR, KB og ledere 2023 (dsr.dk)

AMiR møder:

6. juni: AMiR møde - Odense

12. juni: AMiR møde - Haderslev

TRIO Temadag:

3. oktober i Fredericia

Introdag for nye AMiR:

1. november: Introdag for nye AMiR (dsr.dk)

TR og AMiR møder:

14. november: TR og AMiR møde - Fredericia (dsr.dk)

15. november: TR og AMiR møde - Rødekro (dsr.dk)

21. november: TR og AMiR møde - Esbjerg (dsr.dk)

22. november: TR og AMiR møde - Odense (dsr.dk)

Tilmelding sker på Kreds Syddanmarks hjemmeside.

www.dsr.dk/syddanmark