Ekspertrådgivning og inspiration om arbejdsmiljøindsatsen på de regionale arbejdspladser

Overenskomstprojekt, der giver regionale arbejdspladser mulighed for gratis ekspertrådgivning og inspiration til at styrke det psykiske arbejdsmiljø, fortsætter.

Tilbud om gratis ekspertrådgivning og inspiration

Ekspertrådgivning og inspiration til at styrke det psykiske arbejdsmiljø på regionale arbejdspladser, kan gives inden for disse emner:

  • Organisatoriske forandringer (fx omstruktureringer, sammenlægning er afdelinger)
  • Faglige forandringer (fx nye pakkeforløb, ændret arbejdsdeling mellem faggrupper)
  • Vold og trusler (fx fokus på forebyggelse og på sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen)
  • Samarbejde, arbejdspladskultur og mobning.

For at kunne gøre brug af tilbuddet, forudsætter det kun, at I (AMiR, TR og leder) i fællesskab bliver enige om, at hente hjælp til en arbejdsmiljøproblematik inden for et af ovenstående emner.

Lidt baggrund

Muligheden for at hente ekstern hjælp til at styrke arbejdsmiljøindsatsen på regionale arbejdspladser blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne. De arbejdspladser, der hidtil har gjort brug af tilbuddet, har evalueret indsatsen positivt og oplevet, at de har fået relevant viden til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø i relation til kerneopgaven.

Tilbuddet om rådgivning og inspiration er gratis for arbejdspladserne. På landsplan er der afsat 10 mio. kr. over de næste tre år.
Hvis I modtager rådgivning eller inspiration, er det vigtigt, at I deltager i den efterfølgende evaluering., så tilbuddet løbende kan tilpasses

Du kan læse mere om tilbuddet og udbyderne af rådgivning og inspiration i kataloget.

Ekspertrådgivning udbyderkatalog.pdf 

Faktaboks om ekspertrådgivning og inspiration
  • DSR og en række andre faglige organisationer blev sammen med Danske Regioner enige ved overenskomstforhandlingerne i 2015 om, at sætte yderligere fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø. Denne aftale blev forlænget ved OK18 og løber frem til 2021.
  • Parterne har valgt, at give regionale arbejdspladser mulighed for at få ekspertrådgivning og inspiration til at tage hånd om det psykiske arbejdsmiljø.
  • Det er gratis og nemt for arbejdspladserne at gøre brug af tilbuddet. Sammen med den udbyder I vælger, beskriver I, hvad jeres ønsker og forventninger er til indsatsen.
  • Inspiration og ekspertrådgivning kan ikke rekvireres for at følge op på påbud fra Arbejdstilsynet eller til personlig støtte til ledere og medarbejdere.
  • Arbejdspladser, der modtager tilbuddet, skal deltage i en tilfredsheds-måling i umiddelbar forlængelse af indsatsen, og en effektevaluering efter 3-6 måneder.